Search
Close this search box.

ŠPC: Metodik prevence

Strategie předcházení školní neúspěšnosti žáků.pdf

Školní strategie prevence rizikového chování na období 2020-2024.pdf

Návykové látky a závislosti.pdf

Krizový plán školy pro případ výskytu projevů rizikového chování žáků.pdf

Školní program proti šikanování.pdf

Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistického spektra za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví.pdf

S čím se na mě můžete obrátit.pdf

Spolupráce a kontakty na odborníky.pdf