ŠKOLA V PŘÍRODĚ: PACKA

Žáci dorazili v pořádku do cíle místa konání. Více aktuálních informací najdete průběžně zde.

JÍDELNA: DŮLEŽITÉ INFORMACE

Důležité informace o konci školního roku 2018/2019 a začátku školního roku 2019/2020 najdete zde.

26. června 2019: Fungování jídelny a družiny

Ve středu 26. června 2019 bude k dispozici na výběr ze dvou obědů. Z důvodu přehledu počtu strávníků byly obědy všem odhlášeny, takže případní zájemci si jej musí znovu přihlásit. Družina bude v provozu do 14:00.

Den dětí očima našich žáků
I.A & I.B: Dravci
II.A: Výlet do Ostré nad Labem
Úspěchy našich žáků: Štěpán Macháček
I.A: Pasování na čtenáře
II.B: Lego
II.B: Divadlo v Dlouhé
II.A: Basketbalová road show
Den dětí 2019
I.B: Pohádkový den
I.B: Turnaj ve vybíjené
II.A: Divadlo O líné babičce
Zápisky z Anglie
II.A: Zoo Praha
Družina: Divadlo Smajlík
V.B: Dramatická výchova
IV.A: Národní zemědělské muzeum Praha
Družina: Výstavy dětské keramiky v Labyrintu
V.B: Planetárium
II.B: Podmořský svět
III.B: Březen a duben
IV.B: Národní zemědělské muzeum
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020
I.B: Knihovna
I.B: Ponožkový den
Omluvenka
E-mail
Online
Telefon