Vítejte, Welcome, Willkommen, Bienvenue

PRVNÍ TŘÍDY 2022/2023

Více informací pro rodiče dětí z budoucích prvních tříd můžete najít zde.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 2022/2023

V Základní škole Kladno, C. Boudy 1188 bude ve školním roce 2022/2023 otevřena přípravná třída. Je určena předškolním dětem, kterým byl povolen odklad školní docházky. Ve třídě bude 10 až 15 dětí. Děti nebudou klasifikovány a budou moci navštěvovat školní jídelnu a školní družinu.

V případě zájmu vyplňte Žádost o přijetí do školní družiny, doplňte potvrzení školského poradenského zařízení, nebo doporučení přineste na první třídní schůzku (termín bude uveden na webových stránkách školy). Vyplněnou Žádost o přijetí do přípravné třídy zašlete na e-mail info@10zskladno.cz, a to nejpozději do 31. května 2022.

Přihláška do školní družiny 2022/2023

Od 1. května 2022 je k dispozici interaktivní přihláška do školní družiny pro školní rok 2022/2023, kterou můžete najít zde.
Přihlášku do školní družiny 2022/2023 je nutné vyplnit nejpozději do 31. května 2022.

Přihláška KE STRAVOVÁNÍ 2022/2023

Od 4. května 2022 je k dispozici interaktivní přihláška ke stravování pro školní rok 2022/2023, kterou můžete najít zde.
Prosíme i všechny stávající/pokračující strávníky o vyplnění přihlášky ke stravování 2022/2023, a to z důvodu každoroční aktualizace údajů v matrice strávníků. Pokud nebude přihláška vyplněna, bude účet strávníka v září zablokován.

Příměstský tábor 2022

Informace o prázdninovém příměstském táboru můžete najít zde.

Jak mluvit s dětmi o válce

Základní informace a doporučení můžete najít zde.