Upozornění pro rodiče žáků odcházejících na střední školy

Na základě reakcí některých středních škol upozorňujeme, že platné formuláře „Přihláška na SŠ“ jsou jak letošní (vydané 30. ledna 2018), tak loňský typ. Loňský typ by měl být doplněn o datum narození a místo trvalého pobytu zákonného zástupce, pokud tam tyto údaje nejsou uvedeny. Střední škola má povinnost přebrat každou přihlášku a být nápomocna při doplnění údajů (dle zákona č. 500/2004 - Správní řád, § 37 odst. 3) - zpracováno dle Pokynů k přihláškám od MŠMT (externí odkaz: www.msmt.cz/file/43464).

Zápis do prvních tříd

Více informací o zápisech do prvních tříd, které proběhnou 20. a 21. dubna 2018 najdete v sekci Škola/Zápis do prvních tříd.

Přijímací řízení

Více informací o přijímacích řízeních na střední školy a víceletá gymnázia najdete v sekci Žáci/Přijímací řízení.