Vítejte,Welcome,Willkommen,Bienvenue,добро пожаловать

KORONAVIRUS: AKTUÁLNÍ INFORMACE

Všechny prosíme o pochopení a shovívavost v této mimořádné situaci, ve které reagujeme na aktuální vývoj a dostupné informace. Přehled aktuálních informací můžete najít zde. Poslední aktualizace proběhla v neděli 3. ledna 2021 - 16:00.

Úplata za školní družinu v druhém pololetí

Na základě protiepidemiologických opatření byla od 21. prosince 2020 zakázána činnost školní družiny pro žáky 3. a 4. ročníků. Z tohoto důvodu upravujeme pro tyto žáky výši úplaty za školní družinu v druhém pololetí. Upozorňujeme, že platby jsou rozpočítané na dvě pololetí. Celková částka je 1 100 Kč. Případné vzniklé přeplatky za školní družinu, budeme vracet formou e-žádosti v červnu 2021. Žáci prvních a druhých tříd uhradí do 25. února 2021 částku 660 Kč a žáci třetích a čtvrtých tříd uhradí do 25. února 2021 částku 550 Kč.