Anglie

Prosíme o zaplacení zálohy 4 500 Kč na číslo účtu 153975837/0600, a to nejpozději do 15. října 2019. Do poznámky vždy nutno uvést jméno a příjmení dítěte, třídu a důvod platby (Vzor: Jan Novák VI.A Anglie). Jako variabilní symbol je nutné použít evidenční číslo dítěte.

Lyžařský výcvik

LVK2 (v termínu 18.-25. ledna) stále nabízí 4 volná místa. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Janu Tatíčkovou. Kapacita LVK1 (v termínu 11.-18. ledna 2020) je zcela naplněna. Prosíme o včasnou úhradu plateb dle pokynů na přihlášce. Do poznámky vždy nutno uvést jméno a příjmení dítěte, třídu a důvod platby (Vzor: Jan Novák VII.A LVK1). Jako variabilní symbol je nutné použít evidenční číslo dítěte.