KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Poslední školní den bude ve školním roce 2017/2018 ve středu 27. června 2018. 28. a 29. června 2018 bude ředitelské volno.

Školní jídelna

Od září 2018 již nebude možné hradit stravné inkasem a zároveň budou na doporučení zřizovatele upřednostňovány pouze platby převodem na účet. Ve výjimečných případech bude možné i nadále platit hotově, avšak pouze v úředních hodinách - každou středu od 8:00 do 13:30. Registrace nových strávníků do školní jídelny bude probíhat od 13. do 31. srpna 2018 od 8:00 do 13:00. K registraci je nutné dodat vyplněnou Přihlášku ke stravování. Variabilní symbol pro platbu najdete v sekci Informace, a to po přihlášení se na www.strava.cz.