Spolek rodičů

Příspěvky SRŠD, které hradíte převodem, zasílejte výhradně na účet Spolku rodičů 2500066427/2010, nikoliv na účet školy.

Platební informace

Prosím věnujte zvýšenou pozornost aktualizovaným platebním informacím, které jsou v platnosti od 1. září 2018 a nejdete je vždy v sekci Žáci/Platební informace.

LVK 2019

V přihlášce na LVK 2019 jsou uvedeny platební údaje, termíny i částky k platbě, prosíme nezapomeňte vždy uvádět variabilní symbol - identifikační číslo žáka. Více informací o platbách a variabilních symbolech najdete zde.