Bezpečnostní opatření

Všeobecné informace

Prosíme rodiče, žáky a další návštěvníky, aby dbali zvýšené obezřetnosti a nevpouštěli již nadále (zadním vchodem) sami jakékoliv cizí osoby do budovy. Všichni příchozí se musí vždy buď nahlásit na příslušné pracoviště (pomocí intercomu), případně si otevřít pomocí přístupového čipu.

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu zachování bezpečnosti dětí ve škole, připomínáme dodržování již dříve stanovených pravidel bezpečnosti a zároveň zavedení nových pravidel bezpečnosti:

  • budova školy se odemyká v 7:30
  • děti docházející do ranní školní družiny a dojíždějící žáci musí zvonit na službu, která je ve vrátnici k dispozici od 6:15
  • pravé a levé dveře u předního vchodu zůstávají zamčeny, otevřen bývá pouze prostřední vchod pro odcházející
  • levé boční dveře předního vchodu (z vnějšího pohledu) bývají odemčeny pro vstup dětí na odpolední vyučování vždy 15 minut před začátkem vyučovací hodiny a to pod neustálým dohledem služby
  • všichni příchozí jsou povinni zapsat svou návštěvu do knihy návštěv umístěné na vrátnici
  • v případě potřeby návštěvy rodiče u vyučujícího, je nutné mít předem domluvenu schůzku
  • rodiče do budovy vstupují pouze za účelem vyzvednutí svého dítěte z výuky (např. při návštěvě lékaře), případně školní družiny, a to pouze na nezbytně nutnou dobu
  • pro vstup do odpolední školní družiny používají rodiče výhradně zadní vchod
  • zdržování se rodičů před učebnami, jídelnou i školní družinou je povoleno pouze na dobu nezbytně nutnou
  • rodiče nesmí s dětmi vstupovat do prostoru šaten

Děkujeme, že chápete a respektujete veškerá bezpečností opatření, která nám pomáhají zajistit bezpečnost dětí po dobu pobytu ve škole.

Čipy

Informace týkající se rozpisu barevnosti a použitelnosti nově zakoupených i původních (VIS) čipů:

Modré – pouze zaměstnanci – tyto čipy mohou fungovat na obědy i na vstup (předním i zadním vchodem)

Žluté – pouze cizí strávníci – tyto čipy mohou fungovat na obědy i vstup (pouze zadním vchodem)

Červené – pouze žáci – tyto čipy mohou fungovat pouze na obědy

Zelené – pouze rodiče a další, kteří vyzvedávají děti ze školní družiny – tyto čipy mohou fungovat pouze na vstup (pouze zadním vchodem)

Červené čipy si děti kupují u účetní školní jídelny. Modré, zelené a žluté čipy se kupují pouze v sekretariátu. Zelené čipy bylo v první vlně možno koupit přímo ve školní družině, ale nadále již budou v prodeji pouze v sekretariátu. Rodiče a další, kteří budou vyzvedávat budoucí prvňáčky ze školní družiny, si budou moci nahlásit počet čipů v prvních týdnech v září daného školního roku a čipy jim budou připraveny k vyzvednutí ve školní družině.

Pokud si chce někdo zakoupit nový (první barevný) čip, musí vždy na zaplatit nevratnou zálohu 75 Kč (čip se stává jeho majetkem). Pokud čip ztratí, může si pořídit nový za 150 Kč (cena nového čipu je navýšena o administrativní poplatek ve výši 75 Kč). Pokud někdo ztratí svůj původní VIS čip, může si koupit nový barevný za 75 Kč.

Dojde-li ke ztrátě červeného čipu, je držitel povinen ohlásit tuto skutečnost účetní školní jídelny, která čip zablokuje proti zneužití. Dojde-li ke ztrátě modrého, žlutého nebo zeleného čipu, je držitel povinen ohlásit tuto skutečnost sekretariátu, kde čip zablokují proti zneužití.