Bezpečnostní opatření

Všeobecné informace

Všichni příchozí se musí vždy buď nahlásit na příslušné pracoviště (pomocí intercomu), případně si otevřít pomocí přístupového čipu.

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu zachování bezpečnosti dětí ve škole, připomínáme dodržování již dříve stanovených pravidel bezpečnosti a zároveň zavedení nových pravidel bezpečnosti:

  • budova školy se odemyká v 7:30, pokud není určeno jinak
  • děti docházející do ranní školní družiny a dojíždějící žáci musí zvonit na službu, která je ve vrátnici k dispozici od 6:15
  • pravé a levé dveře u předního vchodu zůstávají v průběhu dne zamčeny, otevřen bývá pouze prostřední vchod
  • levé boční dveře předního vchodu (z vnějšího pohledu) bývají odemčeny pro vstup dětí na odpolední vyučování vždy 15 minut před začátkem vyučovací hodiny a to pod neustálým dohledem služby
  • všichni příchozí jsou povinni zapsat svou návštěvu do knihy návštěv umístěné na vrátnici
  • v případě potřeby návštěvy rodiče u vyučujícího, je nutné mít předem domluvenu schůzku
  • rodiče do budovy vstupují pouze za účelem vyzvednutí svého dítěte z výuky (např. při návštěvě lékaře), případně školní družiny, a to pouze na nezbytně nutnou dobu
  • rodiče nesmí s dětmi vstupovat do prostoru šaten

Děkujeme, že chápete a respektujete veškerá bezpečností opatření, která nám pomáhají zajistit bezpečnost dětí po dobu pobytu ve škole.