Search
Close this search box.

Bezpečnostní opatření

Všeobecné informace

Všichni příchozí se musí vždy buď nahlásit na příslušné pracoviště (pomocí intercomu), případně si otevřít pomocí přístupového čipu.

Bezpečnostní pokyny

Děkujeme, že chápete a respektujete veškerá bezpečností opatření, která nám pomáhají zajistit bezpečnost dětí po dobu pobytu ve škole.

Z důvodu zachování bezpečnosti dětí ve škole, připomínáme dodržování již dříve stanovených pravidel bezpečnosti a zároveň zavedení nových pravidel bezpečnosti:

  • budova školy se odemyká v 7:30, pokud není určeno jinak
  • děti docházející do ranní školní družiny a dojíždějící žáci musí zvonit na službu, která je ve vrátnici k dispozici od 6:15
  • pravé a levé dveře u předního vchodu zůstávají v průběhu dne zamčeny, otevřen bývá pouze prostřední vchod
  • levé boční dveře předního vchodu (z vnějšího pohledu) bývají odemčeny pro vstup dětí na odpolední vyučování vždy 15 minut před začátkem vyučovací hodiny a to pod neustálým dohledem služby
  • všichni příchozí jsou povinni zapsat svou návštěvu do knihy návštěv umístěné na vrátnici
  • v případě potřeby návštěvy rodiče u vyučujícího, je nutné mít předem domluvenu schůzku
  • rodiče do budovy vstupují pouze za účelem vyzvednutí svého dítěte z výuky (např. při návštěvě lékaře), případně školní družiny, a to pouze na nezbytně nutnou dobu
  • rodiče nesmí s dětmi vstupovat do prostoru šaten