Organizace roku

Pedagogické rady

Vždy v učebně B1 (místnost č. 310).

29. srpna 2018

(středa)

15. listopadu 2018

(čtvrtek)

22. ledna 2019

(úterý)

16. dubna 2019

(úterý)

20. června 2019

(čtvrtek)

Třídní schůzky

Vždy od 17:00 v příslušných třídách.

13. září 2018

(čtvrtek)

15. listopadu 2018

(čtvrtek)

8. ledna 2019

(úterý)

16. dubna 2019

(úterý)

6. června 2019

(čtvrtek) – konzultační

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

Termín zápisů do prvních tříd bude upřesněn na začátku roku 2019.

Třídní schůzky budoucích prvňáčků

Termín třídních schůzek pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků bude upřesněn na začátku roku 2019.

Dny otevřených dveří

Termín dnů otevřených dveří pro zájemce do 1. ročníků bude upřesněn na začátku roku 2019.

Sběry druhotných surovin

Sběr bude začínat vždy v pondělí a končit ve čtvrtek.

10. – 13. září 2018

12. – 15. listopadu 2018

7. – 10. ledna 2019

15. – 18. dubna 2019

3. – 6. června 2019

Ostatní důležitá data

3. září 2018 (pondělí) – začátek školního roku

28. září 2018 (pátek) – státní svátek

29. října 2018 (pondělí) – podzimní prázdniny

30. října 2018 (úterý) – podzimní prázdniny

22. prosince 2018 (sobota) – začátek vánočních prázdnin

2. ledna 2019 (středa) – konec vánočních prázdnin

31. ledna 2019 (čtvrtek) – konec prvního pololetí

1. února 2019 (pátek) – pololetní prázdniny

4. března 2019 (pondělí) – začátek jarních prázdnin

10. března 2019 (neděle) – konec jarních prázdnin

18. dubna 2019 (čtvrtek) – velikonoční prázdniny

19. dubna 2019 (pátek) – velikonoční prázdniny

22. dubna 2019 (pondělí) – státní svátek

1. května 2019 (středa) – státní svátek

8. května 2019 (středa) – státní svátek

28. června 2019 (pátek) – konec školního roku