Search
Close this search box.

ISIC Školák

Co je ISIC Školák

ISIC Školák je mezinárodně platný a uznávaný průkaz žáka základní školy. Na řadě míst právě pomocí něj potvrzujete svůj status žáka a umožňuje čerpat různé slevy a výhody. Další informace o tomto systému najdete přímo na stránkách www.isic.cz (externí odkaz).

Ve škole je průkaz žáka s licencí ISIC Školák vydáván včetně čipu, který do budoucna může podporovat například čipové služby školní jídelny.

Průkaz ISIC Školák můžete dětem pořídit i sami. Takový průkaz má ale omezenou platnost bez možnosti jejího prodloužení a každý rok se tak musí kupovat nový. Zároveň tento průkaz neobsahuje čipové rozšíření a není možné ho propojit s dalšími školními systémy.

Platnost průkazu

Průkaz ISIC Školák je platný 5 let. Vždy od září školního roku pořízení do prosince roku pětileté platnosti. Platnost průkazu je však omezena docházkou na konkrétní školu. Pokud tedy žák opustí školu (dokončí 9. třídu/přestoupí jinam), průkaz je platný do prosince roku ukončení studia na škole.

Příklady

  • Žák 2. třídy si objednal průkaz. Předpokládejme, že neodejde na jinou školu. Průkaz má platnost září 2023 až prosinec 2029 – tedy do necelé poloviny 8. třídy.
  • Žák 7. třídy si objednal průkaz. Předpokládejme, že neodejde na jinou školu. Platnost průkazu je září 2023 až prosinec 2026.
  • Žák 1. třídy si objednal průkaz. Během 4. třídy změnil základní školu. Platnost průkazu je září 2023 až prosinec 2027.

Získání nového průkazu

  1. Přinést do školy (poslat po dítěti) vyplněnou Žádost o vystavení průkazu (ke stažení zde). Po zaevidování do systému pořídí školní ISIC koordinátor dítěti fotografii přímo ve škole.
  2. Platbu nového průkazu proveďte přes Platební portál Středočeského kraje (externí odkaz).
  3. Hotový průkaz bude předán v co nejkratší době od obdržení platby a vyrobení průkazu.

Vydání duplikátu

V případě ztráty/poškození průkazu je nutné nahlásit tuto skutečnost koordinátorovi ISIC (viz níže), aby byl průkaz zablokován. Následně bude možné objednat duplikát. Platbu duplikátu proveďte přes Platební portál Středočeského kraje (externí odkaz).

U průkazu s končící platností do jednoho roku je jednodušší požádat o nový průkaz (není nutná papírová žádost ani fotografie) a provést přímo platbu za nový průkaz.

Platba za průkaz

Platby za průkaz (nový i duplikát) provádějte výhradně přes Platební portál Středočeského kraje (externí odkaz). V případě platby za více dětí proveďte vždy platbu za každé dítě zvlášť.

Ceny průkazu

  • nový – 350 Kč
  • duplikát – 100 Kč

Školní ISIC Školák

1. Cena karty s licencí ISIC Školák až na 5 let je 350 Kč.

2. Platnost je 5 let, maximálně do konce školní docházky na škole.

3. Informace o statutu žáka předává přímo systém pro školní administrativu.

4. Žádost o kartu žák získá přímo ve škole.

5. Vyrobenou kartu si žák vyzvedne přímo ve škole.

6. Karta má do budoucna možnost využití pro školní jídelnu, případně další školní systémy.

Individuálně zakoupený ISIC

1. Cena ročního průkazu je 350 Kč + 150 Kč za kartu.

2. Platnost karty není možné prodlužovat, nutno zakoupit novou.

3. Nutno vyplnit a nechat potvrdit papírové potvrzení o studiu.

4. Žádost o kartu si žák tiskne, vyplňuje, nechává potvrdit a posílá/skenuje.

5. Pro kartu se žák musí dostavit do informačního střediska, nebo čeká na zaslání poštou.

6. Karta nemá žádný čip ani jiné funkce.

Koordinátor ISIC

Jakub Valím: isic@10zskladno.cz