Školská rada

Složení školské rady pro funkční období 2018 – 2020

Členové za MMK Kladno

Pavel Volf – předseda

Mgr. Milan Volf – místopředseda

Členové z řad pedagogického sboru

Mgr. Jana Havlůjová

Mgr. Jiří Homola

Členové z řad rodičů

Miroslav Jirák

Ing. Petr Opálka