Search
Close this search box.

Školská rada

Složení školské rady

Jmenný seznam členů pro funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024.

Zástupci zřizovatele

Ing. Vojtěch Munzar – předseda

Bc. Lenka Růžková

Zástupci pedagogických pracovníků školy

Mgr. Jana Havlůjová

Mgr. Jiří Homola

Zákonní zástupci nezletilých žáků

Mgr. Barbora Mandelíčková

Ing. Petr Opálka

Dokumenty