Školská rada

Složení školské rady pro funkční období 2021 – 2024

Jmenný seznam členů pro funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024.

Zástupci zřizovatele

Ing. Vojtěch Munzar

Bc. Lenka Růžková

Zástupci pedagogických pracovníků školy

Mgr. Jana Havlůjová

Mgr. Jiří Homola

Zákonní zástupci nezletilých žáků

Ing. Petr Opálka – předseda

Pavel Volf