Školská rada

Složení školské rady pro funkční období 2018 – 2020

Členové za MMK Kladno

Mgr. Ilona Kratochvílová

Ing. Vojtěch Munzar

Členové z řad pedagogického sboru

Mgr. Jana Havlůjová

Mgr. Jiří Homola

Členové z řad rodičů

Ing. Petr Opálka – předseda

Pavel Volf