Základní informace

Budova školy stojí nad Sítenským údolím hned vedle mostu v ulici Cyrila Boudy. Naše škola má dlouholetou tradici výuky cizích jazyků. Nabízíme výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Vzdělávací program je podřízen této prioritě, tz. jazyky jsou dotovány více hodinami a ve vyšších ročnících mají žáci povinné konverzace.

Zázemí školy tvoří tělocvična, zahrada, hřiště a keramická dílna. O mladší žáky se starají čtyři vychovatelky ve školní družině. Stravování zajišťuje moderně vybavená kuchyně s pěknou jídelnou. Výběr obědů funguje formou čipového systému.

V poslední době je škola dovybavována moderními pomůckami. Kromě počítačové pracovny, video a DVD přehrávačů ve třídách je k výuce cizích jazyků využívána interaktivní tabule. Jádro pedagogického sboru, tvořeného zkušenými pedagogy, je doplňováno mladými schopnými učiteli, kteří s sebou přinášejí moderní metody výuky.

Na škole panuje přátelská atmosféra. Žáci mají možnost se prostřednictvím školního parlamentu aktivně podílet na životě školy. Díky vedení školy a Sdružení rodičů funguje dobrá komunikace s rodiči.

Máme svůj enviromentální program. V našich žácích respektujeme osobnosti a nejsme lhostejní k jejich problémům. Spolupracujeme s PPP Kladno a s Centrem protidrogové péče. Na škole funguje PEER klub. Žáci jsou vedeni k zájmu o společenské problémy, zejména ochranu přírody (třídíme odpad).

Našim žákům nabízíme mimoškolní aktivity formou výtvarných, sportovních a jazykových kroužků. Pravidelně vyjíždíme na školy v přírodě a jazykově zaměřené pobyty v zahraničí. Naši žáci dosahují velmi vynikajících výsledků v jazykových olympiádách i dalších soutěžích a jsou úspěšné při přijímacích řízeních na SŠ a následném studiu.

Naše velká školní rodina se těší na nové žáky i rodiče a samozřejmě uvítáme pomoc ochotných sponzorů.