Spolek rodičů

Zástupci jednotlivých tříd ve školním roce 2019/2020

I.A

bude doplněno

I.B

bude doplněno

II.A

bude doplněno

II.B

bude doplněno

III.A

bude doplněno

III.B

bude doplněno

IV.A

bude doplněno

IV.B

bude doplněno

V.A

bude doplněno

V.B

bude doplněno

VI.A

bude doplněno

VI.B

bude doplněno

VII.A

bude doplněno

VII.B

bude doplněno

VIII.A

bude doplněno

VIII.C

bude doplněno

IX.A

bude doplněno

IX.B

bude doplněno

IX.C

bude doplněno

PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Od školního roku 2016/2017 bylo z finančních prostředků Spolku rodičů školy Desítka nad rámec stálých aktivit podpořeno:

– nákup dataprojektoru pro III.A částkou 35 000 Kč

– nákup ohřívacího kotlíku na polévku do školní jídelny částkou 3 279 Kč

– nákup chladícího stolu pro výdej salátů do školní jídelny částkou 31 339 Kč

– vybavení mobilní počítačové učebny částkou 112 500 Kč

– nákup nových školních dresů částkou 10 164 Kč

– nákup výukových programů částkou 12 550 Kč

Další podpořené projekty…

Spolek rodičů školy Desítka a vedení školy tímto děkuje všem rodičům, kteří nám svými dobrovolnými příspěvky umožnili přispět ke zlepšení vybavení naší školy.

Kontaktní informace

Název: Spolek rodičů školy Desítka

Adresa: Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno

E-mail: rada@spolekdesitka.cz

IČ: 26672251

Bankovní spojení – běžný účet: 2500066427/2010

Bankovní spojení – spořící účet: 2100066428/2010

Bankovní spojení – kroužky: 2000341699/2010