Search
Close this search box.

Spolek rodičů

logo_spolek_rodicu

Co je hlavním posláním spolku?

Cílem činnosti Spolku je podporovat a rozvíjet podmínky zabezpečení Základní školy Kladno C. Boudy 1188 v oblasti materiální, hospodářské a personální, podpora a rozvoj spolupráce rodičů žáků 
a sponzorů a vzájemná spolupráce školy a rodičů žáků, včetně tvorby koncepce výchovně vzdělávací práce školy a její materiální zajištění. … jinými slovy: cílem je aktivní spolupráce Spolku, rodičů a školy.

Jaké činnosti spolek podporuje?

  • z výběru příspěvků putuje 20% podíl na přímé využití třídním učitelům
  • podpora kroužků
  • materiální podpora výuky (pomůcky pro výuku, učebnice a pracovní sešity na výuku cizích jazyků, aj.)
  • podpora reprezentace školy – závody a soutěže
  • podpora kulturních akcí – divadla, Den dětí

Jaká je výše příspěvku?

Výše příspěvku činí 500 Kč na dítě. Příspěvek je dobrovolný a je vybírám prostřednictvím třídních učitelů.

Kdo je výkonná rada Spolku a jak ji kontaktovat?

Jana Fialová: +420 776 674 988 – předsedkyně Spolku

Petra Škrdlantová

Marie Drábková

Adéla Vaníková

Jakub Kabourek

Kontaktní informace

Název: Spolek rodičů školy Desítka

Adresa: Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno

E-mail: rada@spolekdesitka.cz

IČ: 26672251

Bankovní spojení – běžný účet: 2500066427/2010