Spolek rodičů

Zástupci jednotlivých tříd ve školním roce 2018/2019

I.A

bude doplněno

I.B

bude doplněno

II.A

Tomáš Seidl, Jana Tůmová

II.B

Petra Škrdlantová

III.A

Pavlína Krejčí, Simona Hanušová

III.B

Jiří Pechman, Jakub Kabourek

IV.A

Soňa Burová, Vojtěch Munzar

IV.B

Michaela Cermanová, Martina Švihlíková

V.A

Pavel Volf, František Perlička, Kamila Kadlíková

V.B

Jan Krátký, Pavel Švéda

VI.A

Jakub Kabourek, Renata Turecká, Josef Šedivý

VI.B

Kateřina Bryndová, Erika Richtrmocová

VII.A

Michaela Cermanová, Kateřina Votavová

VII.B

Dita Losová Doubnerová, Petr Procházka

VIII.A

Andrea Moustafa, Libuše Philippová

VIII.B

Jan Krátký

VIII.C

Lenka Růžková

IX.A

Martin Škach

IX.B

Josef Kruncl

PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Od školního roku 2016/2017 bylo z finančních prostředků Spolku rodičů školy Desítka nad rámec stálých aktivit podpořeno:

– nákup dataprojektoru pro III.A částkou 35 000 Kč

– nákup ohřívacího kotlíku na polévku do školní jídelny částkou 3 279 Kč

– nákup chladícího stolu pro výdej salátů do školní jídelny částkou 31 339 Kč

– vybavení mobilní počítačové učebny částkou 112 500 Kč

– nákup nových školních dresů částkou 10 164 Kč

– nákup výukových programů částkou 12 550 Kč

Další podpořené projekty…

Spolek rodičů školy Desítka a vedení školy tímto děkuje všem rodičům, kteří nám svými dobrovolnými příspěvky umožnili přispět ke zlepšení vybavení naší školy.

Kontaktní informace

Název: Spolek rodičů školy Desítka

Adresa: Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno

E-mail: rada@spolekdesitka.cz

IČ: 26672251

Bankovní spojení – běžný účet: 2500066427/2010

Bankovní spojení – spořící účet: 2100066428/2010

Bankovní spojení – kroužky: 2000341699/2010

Omluvenka
E-mail
Online
Telefon