Spolek rodičů

Zástupci jednotlivých tříd ve školním roce 2017/2018

I.A

Tomáš Seidl, Jana Tůmová

I.B

Petra Škrdlantová

II.A

Pavlína Krejčí, Simona Hanušová

II.B

Jiří Pechman, Jakub Kabourek

III.A

Soňa Burová, Vojtěch Munzar

III.B

Michaela Cermanová, Martina Švihlíková

IV.A

Pavel Volf, František Perlička, Kamila Kadlíková

IV.B

Jan Krátký, Pavel Švéda

V.A

Jakub Kabourek, Renata Turecká, Josef Šedivý

V.B

Kateřina Bryndová, Erika Richtrmocová

VI.A

Michaela Cermanová, Kateřina Votavová

VI.B

Dita Losová Doubnerová, Petr Procházka

VII.A

Andrea Moustafa, Libuše Philippová

VII.B

Jan Krátký

VII.C

Lenka Růžková

VIII.A

Martin Škach

VIII.B

Josef Kruncl

IX.A

Dáša Vlčková, Soňa Burová

IX.B

Marie Dundrová, Martina Dryjáková

IX.C

Dita Losová Doubnerová

STRUČNÝ PŘEHLED ROKU 2017

V roce 2017 bylo z finančních prostředků Spolku rodičů školy Desítka nad rámec stálých aktivit podpořeno:

– vybavení mobilní počítačové učebny částkou 112 500 Kč

– nákup softwaru částkou 12 550 Kč

– nákup dataprojektoru pro III.A částkou 35 000 Kč

– nákup chladícího stolu pro výdej salátů do školní jídelny částkou 31 339 Kč

– nákup ohřívacího kotlíku na polévku do školní jídelny částkou 3 279 Kč

– nákup nový školních dresů částkou 10 164 Kč

Spolek rodičů školy Desítka a vedení školy tímto děkuje všem rodičům, kteří nám svými dobrovolnými příspěvky umožnili přispět ke zlepšení vybavení naší školy.

Kontaktní informace

Název: Spolek rodičů školy Desítka

Adresa: Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno

E-mail: rada@spolekdesitka.cz

IČ: 26672251

Bankovní spojení – běžný účet: 2500066427/2010

Bankovní spojení – spořící účet: 2100066428/2010

Bankovní spojení – kroužky: 2000341699/2010