Zaměstnanci

Zástupci školy

Ing. Zuzana Chvojková: +420 776 234 403, zuzana.chvojkova@10zskladno.cz – ředitelka

Mgr. Jan Eis: +420 604 516 010, jan.eis@10zskladno.cz – zástupce ředitelky

Monika Hrabánková: +420 731 495 213, monika.hrabankova@10zskladno.cz – ekonomický úsek

Tomáš Juřica: +420 720 944 695‬, tomas.jurica@10zskladno.cz – ICT a projektový úsek

Radka Bíbová: +420 737 938 375, radka.bibova@10zskladno.cz – vedoucí školní jídelny

Tereza Hašková: +420 724 812 599, tereza.haskova@10zskladno.cz – účetní školní jídelny

Mgr. Julie Kitanovská:  +420 725 789 249, julie.kitanovska@10zskladno.cz – vedoucí školní družiny

Václav Tesař: +420 724 506 183, vaclav.tesar@10zskladno.cz – školník

Helena Hájková: +420 731 495 214 – domovnice

Pedagogický sbor

Mgr. Daniela Bernášková: daniela.bernaskova@10zskladno.cz – učitelka, asistentka pedagoga

Mgr. Jitka Černá: jitka.cerna@10zskladno.cz – učitelka

Mgr. Jana Dobrovolská: jana.dobrovolska@10zskladno.cz – třídní učitelka III.A

Mgr. Romana Dosoudilová: romana.dosoudilova@10zskladno.cz  třídní učitelka III.B

Mgr. Eva Drechselová: eva.drechselova@10zskladno.cz – třídní učitelka VI.A

Mgr. Hana Drvotová: hana.drvotova@10zskladno.cz – třídní učitelka IV.B, výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. Šárka Eisová: sarka.eisova@10zskladno.cz – třídní učitelka VII.B, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Ing. Soňa Foretová: sona.foretova@10zskladno.cz – učitelka

Mgr. Ladislava Frantová: ladislava.frantova@10zskladno.cz  třídní učitelka IX.B

Mgr. Jana Gligičová: jana.gligicova@10zskladno.cz – učitelka

Pavlína Havelková: pavlina.havelkova@10zskladno.cz – asistentka pedagoga

Mgr. Jana Havlůjová: jana.havlujova@10zskladno.cz – třídní učitelka IV.A

Mgr. Zuzana Hermanová: zuzana.hermanova@10zskladno.cz – třídní učitelka I.B

Vlasta Hoangová: vlasta.hoangova@10zskladno.cz – asistentka pedagoga

Mgr. Jiří Homola: jiri.homola@10zskladno.cz – třídní učitel VI.B

Denisa Chocholová: denisa.chocholova@10zskladno.cz – učitelka

Petra Jelínková: petra.jelinkova@10zskladno.cz – vychovatelka školní družiny

Michaela Júdová: michaela.judova@10zskladno.cz – vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga

Ing. Dagmar Konečná: dagmar.konecna@10zskladno.cz – třídní učitelka I.A

Tereza Kounovská: tereza.kounovska@10zskladno.cz – vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga

Mgr. Markéta Kropáčová: marketa.kropacova@10zskladno.cz – třídní učitelka VIII.B, metodik prevence

Mgr. Jitka Lidická: jitka.lidicka@10zskladno.cz – učitelka

Bc. Jindra Majerová: jindra.majerova@10zskladno.cz – vychovatelka školní družiny

Mgr. Barbora Mandelíčková: barbora.mandelickova@10zskladno.cz – učitelka

Mgr. Markéta Müller: marketa.muller@10zskladno.cz – učitelka

Lenka Musilová, dipl. um.: lenka.musilova@10zskladno.cz – učitelka

Mgr. Šárka Pálinkášová: sarka.palinkasova@10zskladno.cz – třídní učitelka VII.A

Mgr. Jiřina Podpěrová: jirina.podperova@10zskladno.cz – třídní učitelka II.B

Mgr. Zuzana Posltová: zuzana.posltova@10zskladno.cz – třídní učitelka IX.A

Radka Procházková: radka.prochazkova@10zskladno.cz – třídní učitelka přípravné třídy

Hana Prošková: hana.proskova@10zskladno.cz – vychovatelka školní družiny

Jana Richterová: jana.richterova@10zskladno.cz – asistentka pedagoga

Ing. Michaela Rojdlová: michaela.rojdlova@10zskladno.cz – třídní učitelka VIII.A

Lenka Samková: lenka.samkova@10zskladno.cz – učitelka

Markéta Sedláčková: marketa.sedlackova@10zskladno.cz – asistentka pedagoga

Bc. Tereza Simonová: tereza.simonova@10zskladno.cz – třídní učitelka V.B

Mgr. Jitka Smolová: jitka.smolova@10zskladno.cz – třídní učitelka II.A

Mgr. Jana Tatíčková: jana.tatickova@10zskladno.cz – učitelka

Bc. Renata Turecká: renata.turecka@10zskladno.cz – vychovatelka školní družiny

Mgr. Žofie Ucar: zofie.ucar@10zskladno.cz  učitelka

Jakub Valím: jakub.valim@10zskladno.cz – učitel

Mgr. Marie Valtrová: marie.valtrova@10zskladno.cz – třídní učitelka V.A

Martina Větrovcová: martina.vetrovcova@10zskladno.cz – vychovatelka školní družiny

Simona Vinšová: simona.vinsova@10zskladno.cz – vychovatelka školní družiny

Markéta Volfová, MSc.marketa.volfova@10zskladno.cz – učitelka

Mgr. Petra Vyšínová: petra.vysinova@10zskladno.cz – učitelka

Mgr. Eva Vyšínová: eva.vysinova@10zskladno.cz – učitelka

Vojtěch Zahradníček: vojtech.zahradnicek@10zskladno.cz – asistent pedagoga

Mgr. Jan Zborka: jan.zborka@10zskladno.cz – učitel

Ostatní

Mgr. Tereza Bělohradská: tereza.belohradska@10zskladno.cz – školní speciální pedagožka

Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová: jitka.tenklova@10zskladno.cz – školní psycholožka