Přípravná třída: Příprava na Den Země a čarodějnice