I.A: Projektová práce Velikonoce – Stalo se v Jeruzalémě