IX.A: Beseda Za hvězdou Davidovou

24. února 2022 se naše třída účastnila besedy Za hvězdou Davidovou. V rámci projektového dne školu navštívila RNDr. Michaela Vidláková, svědkyně hrůz holocaustu, která žákům vyprávěla svůj neuvěřitelný životní příběh. Poděkování patří také panu Radkovi Hejretovi za historický úvod k tématu a Magistrátu Kladno, zejména Mgr. Gabriele Havlůjové za zprostředkování akce.

Zpracovala Mgr. Martina Švihlíková

Družina: SuperStar v ŠD3AIV.B: Projektový den EU – Stavíme horskou dráhu