VIII.B: Lekce v knihovně na Sítné

Opět jsme letos zavítali do knihovny, kde nás laskavé paní knihovnice netradičně, třeba tvorbou fecebookového profilu, vtáhly do života a díla Karla Jaromíra Erbena. Děkujeme za možnost využívat spolupráce k prohloubení znalostí a získání nových čtenářských zkušeností Městské knihovně Kladno.

Zpracovala Mgr. Šárka Eisová

VIII.A & VIII.B: Exkurze do Prahy – NTM a NZMVII.A & VII.B: Kruháček při TV