Mgr. Věra Chmelerová

Mgr. Věra Chmelerová pracuje ve školství již 43 let, z toho od roku 2004 na naší Základní škole Kladno, C. Boudy 1188, kam přestoupila z detašovaného pracoviště v Plzeňské ulici. V prvních letech vedla jen první třídy, avšak od roku 2012 vede děti vždy až do třídy druhé. Ve škole trávila hodně času přípravou vyučování na další den a neustále se zajímala o nové informace a formy výuky. Děti vedla důsledně, ale láskyplně, takže byly schopny vydat ze sebe to nejlepší. Působila také jako uvádějící učitelka a dlouhá léta spolupracovala i s mateřskou školou, díky této spolupráci byl přechod prvňáčků snadnější. Děti navštěvovaly své starší kamarády několikrát ročně ve třídách, aby alespoň trošku zjistily, co je ve škole čeká a naopak starší školáci hráli pro děti ze školky divadelní představení.

V pozdějších letech se věnovala budoucím prvňáčkům před vstupem do jejich první třídy na kurzu pro předškoláky s názvem Školkáček. V rámci první i druhé třídy pravidelně zařazovala do výuky projektové dny zaměřené na roční období, ve vyšším ročníku pak na vzájemné vztahy mezi dětmi. Celoročně také zpestřovala dětem výuku návštěvou kin, divadel, výstav, koncertů atd. Ve spolupráci s městskou knihovnou bylo pasováno mnoho prvních tříd na čtenáře.

Vždy velmi laskavě a téměř okamžitě naslouchala druhým – žákům, rodičům i kolegům. Každý problém se snažila vyřešit především v klidu a ke spokojenosti všech zúčastněných. Nám všem bylo velkou ctí s ní pracovat a děkujeme jí nejenom za její kolegiálnost, ale zejména pak také za pokoru, přátelskost, startostlivost, trpělivost a pečlivost, se kterou předávala znalosti nespočtu svých žáků. Do další životní etapy jí přejeme mnoho let krásného a aktivního života naplněného vším, co si přeje.

S úctou za celý pedagogický sbor…

Ing. Zuzana Chvojková – ředitelka

IV.B: Výlet na středověkou BudečI.B: Indiánský den