Search
Close this search box.

VII.A, VII.B, IX.A & IX.B: Výprava nejen za Kelty

Třídy VII.A, VII.B, IX.A a 4 žáci z IX.B se ve čtvrtek 11. října 2018 vypravili na exkurzi do Stradonic a do Nižbora. Kde naše putování začalo? Na hřbitově, ale nelekejte se, návštěvu tohoto místa můžeme všem jen doporučit. Na klidném a krásném místě ve Stradonicích jsme měli možnost uctít památku vynikajícího spisovatele a dobrého člověka, Františka Nepila, který zde má místo svého posledního spočinutí. A jak jsme na něj vzpomněli? Stylově. Zapálili jsme svíčku, dali do vázy květinu a potom paní učitelka řekla pár slov o jeho životě, o jeho díle a přečetla nám ukázku z knížky Já, Baryk.

Putování za Kelty začalo právě ve Stradonicích, kde jsme prošli místy dávného keltského sídliště, celé oppidum jsme měli jako na dlani, počasí nám přálo, měli jsme možnost si vše o životě této dávné kultury přečíst na informačních cedulích. Cesta z oppida byla velmi dobrodružná, vydali jsme se totiž do údolí k Berounce, do Nižbora, a to po sjezdovce, kde už sice léta vlek nejezdil, ale stále tam lanovka je a my jsme bez újmy zdolali sjezdovku, která měla obtížnost minimálně červeného stupně! V Nižboru nás očekávali na zámku, tam jsme si doplnili ještě mnoho informací a zaznamenali i zajímavosti ze života Keltů a prohlédli si tematickou výstavu Prvorepubliková archeologie.

Exkurze se vydařila a my jsme se vrátili bohatší nejen o vědomosti, ale i o príma zážitky. Všichni, a hlavně žáci IX.A, pozdravují svoji třídní paní učitelku a přejí jí brzké uzdravení!

Zpracovala Mgr. Šárka Eisová