II.B: Duben a květen

Duben a květen ve II.B byl opět plný zážitků. Na fotografiích je zachycena tvroba výzdoby třídy, naše výrobky k zápisu do 1. tříd, návštěva učitelek ZUŠ Moskevská, tělocvik a praktické činnosti v Sítenském údolí, návštěva kina Sokol a a knihovny Sítná.

Zpracovala Mgr. Zuzana Hermanová

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019II.A: Kino Sokol