Zápis do školní družiny

Všeobecné informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů pro školní rok 2020/2021. Zápisy do školní družiny budou probíhat online za minimálního kontaktu zákonných zástupců dětí se školní družinou. Zápis žáků k docházce do školní družiny je vyhlášen ředitelkou školy. Zákonní zástupci jsou povinni odevzdat přihlášku ke stanovenému datu ukončení příjímacího řízení. Přijato bude prvních 189 žáků, kteří odevzdají ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku. Přednostní právo na přijetí do školní družiny májí žáci nižších ročníků prvního stupně. Zájemci budou uspokojováni od nejmladších po starší. O výsledku přijetí budete informováni e-mailem, a to do 19. června 2020.

Budoucí žáci prvních tříd:

Pokud zákonný zástupce uvedl při online zápisu zájem o docházku do školní družiny a dítě bylo k docházce do školy přijato, bude automaticky přijato i do školní družiny. Je však nutné elektronicky vyplnit (interaktivní PDF soubor – viz níže) a odeslat přihlášku do školní družiny v termínu od 11. května 2020 do 1. června 2020 na julie.kitanovska@10zskladno.cz. V opačném případě budou volná místa nabídnuta žákům vyšších ročníků prvního stupně. K dispozici je 54 volných míst ve dvou odděleních.

Budoucí žáci druhých a třetích tříd:

Pokud budete mít zájem o docházku do školní družiny i ve školním roce 2020/2021 je potřeba vyplnit (interaktivní PDF soubor – viz níže) a elektronicky doručit přihlášku do školní družiny v termínu od 11. května 2020 do 1. června 2020 na julie.kitanovska@10zskladno.cz. K dispozici je 114 volných míst ve čtyřech odděleních.

Budoucí žáci čtvrtých a pátých tříd:

Pokud budete mít zájem o docházku do školní družiny i ve školním roce 2020/2021 je potřeba vyplnit (interaktivní PDF soubor – viz níže) a elektronicky doručit přihlášku do školní družiny v termínu od 11. května 2020 do 1. června 2020 na julie.kitanovska@10zskladno.cz. Předpokládaný počet volných míst je 21 v jednom oddělení. Přijato bude prvních 21 zájemců. V případě, že nebude naplněna kapacita v odděleních pro žáky prvních až třetích tříd, budou volná místa nabídnuta žákům čtvrtých a pátých tříd.

Důležité: Přihláška je ve formátu interaktivního PDF souboru (do všech polí je možno digitálně psát), takže si ji stačí stáhnout, digitálně vyplnit a bez podpisu zaslat e-mailem. Fyzický podpis přihlášky se bude vzhledem k aktuální situaci řešit až v září. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucí školní družiny na telefonním čísle +420 725 789 249, případně prostřednictvím e-mailu na julie.kitanovska@10zskladno.cz.

Základní informace o provozu

  1. Provoz školní družiny je zajištěn od pondělí do pátku od 6:15 do začátku vyučování, dopolední provoz podléhá potřebám školy, odpolední provoz je zajištěn do 17:00.
  2. Úplata za docházku do školní družiny činí 110 Kč měsíčně. Na celý školní rok se tak jedná o částku 1 100 Kč. Úhradu lze rozdělit do dvou splátek tj. září až prosinec 440 Kč a leden až červen 660 Kč. Platbu je nutné uhradit vždy do 25. října a do 25. února příslušného školního roku, případně jednorázově na celý školní rok. Platí se výhradně bezhotovostně převodem na bankovní účet číslo 153975837/0600. Variabilním symbolem je evidenční číslo dítěte, které obdrží zákonný zástupce od třídní učitelky. V případě, že nebude částka uhrazena, bude dítě z docházky do školní družiny vyřazeno (viz vnitřní řád školní družiny). Poplatek platí i žáci, kteří navštěvují školní družinu pouze v době ranního provozu (vyhláška města Kladna č. 19/01).
  3. Odchod ze školní družiny označí rodiče na zápisovém lístku (čas a způsob odchodu a zda jde samo nebo má doprovod). Při odchodu dětí s doprovodem, si pověřená osoba vyzvedává dítě zadním vchodem budovy školy. Hlavní vchod je uzamčen. Nahlášený odchod žáci dodržují. Žáci odcházejí buď do 13:30, nebo až od 15:00 (důvodem jsou vycházky a zájmové aktivity mimo areál školy). Má-li být dítě uvolněno dříve, než je uvedeno na zápisovém lístku, musí zákonný zástupce doložit písemnou omluvenku (k dispozici zde). Bez omluvenky nebude dítě ze školní družiny uvolněno. Na telefonické zavolání nebude dítě ze školní družiny propuštěno (nařízení ředitelky školy). Přístupové čipy do budovy jsou od 13:30 do 15:00 deaktivovány.
  4. Na vycházky si děti přinesou převlečení a obutí vhodné dle ročního období, které si uloží do šatny třídy, nebo do skříní ve školní družině.
  5. Za cenné věci, mobilní telefony a nevyžádané peníze, které si děti přinesou, nepřebíráme zodpovědnost (viz vnitřní řád školní družiny).
  6. Školní družina neodhlašuje obědy v případě nemoci dítěte.
  7. Telefonické spojení do školní družiny je +420 725 789 249, vedoucí školní družiny Mgr. Julie Kitanovská – julie.kitanovska@10zskladno.cz.

Důležité: Platební informace

Detailní informace ohledně plateb, variabilních účtů atd. můžete najít zde.