Roční plán školní družiny

Níže najdete roční aktivity společné pro všechna oddělení školní družiny. Roční plán je otevřený dokument, který se během roku aktualizuje dle nabídek pro školní družinu a podnětů vychovatelek školní družiny.

Září: „Vzájemně se poznáváme, pomáháme si“

Zahajujeme školní rok

Přírodovědná stezka

Říjen: „Barvy podzimu“

Výstava ovoce a zeleniny

Drakiáda, soutěž o nejhezčího draka

Atletický trojboj

28. října – Den vzniku samostatného československého státu

Projekt „Cesta po mé vlasti“

31. října – Halloween

Listopad: „Strašidel se nebojíme, aneb máme pro strach uděláno“

1. listopadu – Dušičky, Halloween

„Den příšerek“ – výroba strašidel

Dílnička: Šikovné ručičky

Výzdoba družiny

Přírodovědná soutěž

Prosinec: „Vánoce přicházejí“

Dílnička: Šikovné ručičky – výroba dárečků

Čertovská diskotéka

Vánoční trhy

Leden: „Mráz maluje na okna“

Projekt „V zdravém těle, zdravý duch“

Tři králové

Zábavné soutěžní odpoledne

Výroba drobných dárků pro prvňáčky

Únor: „Na Hromnice o krok více“

Karnevalová diskotéka v maskách – masopust

Valentýn – výroba tzv. valentýnek

Plnění aktivit školních projektů

Vědomostní soutěž: Znáš odpověď?

Březen: „Voláme jaro“

Projekt „Matka Země“ – výroba skřítka Papírníčka

Pexesiáda

Turnaj ve vybíjené

Družina má „Superstar“

Duben: „Stůj! Pozor! Volno!“

Dopravní hřiště

Projekt „Matka Země“

Projekt „Cesta po mé vlasti“

Čarodějnický rej, opékání vuřtů

Den Země

Velikonoce, dílnička: Šikovné ručičky – výzdoba družiny

Květen: „Od kolébky po dospělost“

Den matek, dílnička: Šikovné ručičky

Jarní olympiáda

Módní přehlídka „Když se načančám“

Projekt „V zdravém těle, zdravý duch“

Červen: „Těšíme se na prázdniny“

Den dětí – zahradní slavnost

Přespání ve školní družině

„Šipkovaná v údolku“ – hledání indicií

Vyhodnocení projektů

Úklid prostor školní družiny

15. června – zápis do školní družiny

Den otců

Speciální akce

Beseda s příslušníkem Policie ČR

Návštěva HZS Kladno

Divadelní představení

Biásek v družině