Parlament

Na naší škole funguje již řadu let školní parlament, který je tvořen ze zástupců každé třídy – starosta a místostarosta. Celkem je tedy ve školním parlamentu 40 žáků, kteří se schází na pravidelných schůzkách přibližně jedenkrát měsíčně, aby řešili problémy, které trápí je, jejich spolužáky, případně aby se radili o hledání cest k dosažení svých představ a požadavků. Nejedná o formální diskusní kroužek, ale o přínosnou aktivitu jak pro žáky, tak jako zpětná vazba pro vedení školy a učitele. Z každé schůzky je pořízen zápis, který je zveřejněný na nástěnce ve škole.