Parlament

Na naší škole funguje již řadu let školní parlament, který je tvořen ze zástupců každé třídy – starosta a místostarosta. Celkem je tedy ve školním parlamentu 40 žáků, kteří se schází na pravidelných schůzkách přibližně jedenkrát měsíčně, aby řešili problémy, které trápí je, jejich spolužáky, případně aby se radili o hledání cest k dosažení svých představ a požadavků. Nejedná o formální diskusní kroužek, ale o přínosnou aktivitu jak pro žáky, tak jako zpětná vazba pro vedení školy a učitele. Z každé schůzky je pořízen zápis, který je zveřejněný na nástěnce ve škole.

Zápis ze schůze školního parlamentu: 4. října 2017

Informace pro všechny žáky

 • připomenutí termínů sběru papíru (uvedeny v notýsku, vždy v daném týdnu pondělí až čtvrtek ve dvoře školy)
 • přezouvání ve školní budově
 • podzimní prázdniny 26. a 27. října
 • objednávání jídel v jídelně – objednávat včas, aby měli žáci možnost výběru
 • Stonožka bude nahrazená Vánoční akademií školy, která proběhne 4. prosince v DK Kladno od 17:00, více informací dostanou od třídních učitelů

1. stupeň

 • III.A a V.B žádají o interaktivní tabuli do své učebny (III.A vyřešena, V.B má k dispozici projektor – na interaktivní tabuli nejsou finance)
 • IV.B žádá o výměnu či opravu projektoru k interaktivní tabuli ve své učebně (projektor je v servisu)
 • Den dětí – pod záštitou parlamentu budeme pořádat školní olympiádu, v průběhu školního roku budou detaily upřesněny

2. stupeň

 • žáci žádali o možnost procházet na školní hřiště zadním vchodem u jídelny (zástupci tříd kontaktují přímo paní ředitelku)
 • hudební zvonění – šlo by měnit každý týden (bude se měnit při různých příležitostech, aktuálně není možné rychle přizpůsobovat)
 • 7. ročníky – kapacita lyžařského kurzu (situace vyřešena – budou dva po sobě jdoucí výjezdy)
 • nedostatek toaletního papíru na WC – připomenutí dodržování hygieny a úspornosti ohledně toaletního papíru a papírových utěrek na ruce
 • přezuvky – pokud třídní učitel neurčí jinak, žáci mohou mít i pevnou obuv (např. tenisky), ale ta musí být vyhrazena pouze pro chození ve škole – na požádání musí žák učiteli ukázat, že se jedná opravdu o přezuvky
 • ztráta třídního notýsku – napomenutí třídního učitele a nutnost si dole v kanceláři koupit notýsek nový, žáci mají povinnost mít notýsky u sebe každý den
 • jídelna – v blízké budoucnosti by měly být na výběr i saláty a ovoce
 • pokud žákům dané jídlo v jídelně nechutná, ať si ho raději ani neobjednávají, je to lepší než vracet skoro celé jídlo nesnědené
 • návrh na „převrácení rolí“ (žáci by si vyzkoušeli roli učitele) – pokud mají zájem toto vyzkoušet, ať se žáci obrátí na vybrané vyučující a navrhnou jim, zda by byli ochotni se tohoto projektu zúčastnit
 • informace, jak se mají informace ze schůzky parlamentu dostat ke zbytku třídy