Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia

Více informací o přijímacích řízeních najdete v sekci Škola/Přijímací řízení.

Upozornění na vjezd do areálu školy

Prosíme rodiče, aby nezajížděli ani neparkovali v areálu školy, byť je brána otevřená.

LVK2

Sraz účastníků LVK2 v sobotu 26. ledna 2019 je v 10:30, odjezd autobusu v 11:00. Prosíme všechny rodiče účastníků kurzu, aby zkontrolovali, že odeslali i doplatek na LVK, popřípadě tak co nejdříve učinili. Děkujeme...