Výsledky zápisu do prvních tříd

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 najdete zde.

II.B: Vánoční tvoření s maminkami
II.B: Projektový den
IV.A: Vánoční besídka
Družina: Radovánky na sněhu
Družina: Radovánky na sněhu ŠD4
II.A: Vánoční besídka
I.B: Vánoční pohoda
III.B: Prosinec v naší třídě
III.A: Vánoční besídka
II.A: Návštěva Magistrátu města Kladna
II.A: Veselá vánoční dráha
III.A & III.B: Vánoční plavání
IV.B & V.A: Vánoce na Cífkově statku v Třebízi
I.B: Vánoční projektový den
VII.B: Dívčí válka
Vánoční zpívání
Předvánoční charitativní týden
II.A: Báječné babičky
Družina: Papoušci ze čtyř světových kontinentů
III.A: Mikuláš
IV.B: Charitativní akce Krabice od bot
IV.B: Středočeská vědecká knihovna v Kladně
I.B: Učíme se písmenka
III.B: Vyjmenovaná slova hravě
I.B: Strašidelný den