Spolek rodičů

Příspěvky SRŠD, které hradíte převodem, zasílejte výhradně na účet Spolku rodičů 2500066427/2010, nikoliv na účet školy. Špatně zaslané platby budou vždy vráceny odesílateli.

Platební informace

Prosím věnujte zvýšenou pozornost aktualizovaným platebním informacím, které jsou v platnosti od 1. září 2018 a nejdete je vždy v sekci Žáci/Platební informace.

Výuka TV

V případě příznivého počasí (neprší, nemrzne, nefouká) budeme chodit do konce října na hodiny TV na hřiště ven. Prosím noste si boty na ven a vhodné oblečení dle počasí. Šárka Eisová