Search
Close this search box.

Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.

Identifikační údaje Příslušné osoby

Ing. Igor Prosecký
(viz kontaktní údaje níže)

Způsoby podání oznámení

 • Telefonicky: +420 544 520 022
  • linka je obsluhována v pracovní dny od 8:00 do 16:00
  • Upozornění: Z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.
 • E-mailem: oznamovatel@i3c.cz
 • Písemně: I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno
  • Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“
 • Osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou.
 • Prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému, který je k dispozici zde.

Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen

V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:

 • zaměstnanci naší organizace, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
 • uchazeči o zaměstnání v naší organizaci, bez ohledu na výsledek výběrového řízení,
 • osoby provádějící v naší organizaci nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost,
 • osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi nebo stáž.

Další osoby jsou s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., z přijímání oznámení prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde.