Kroužky

Rybářský kroužek

Více informací můžete najít zde.

Vybíjená

Vedoucí trenérka – Mgr. Miroslava Pospíšilová

4. a 5. třída, chlapci i děvčata, středa od 6:50 do 7:45, platba 40 Kč/1 lekce/1 dítě, možnost soutěží a sportovních táborů

Atletika

Vedoucí trenérka – Mgr. Miroslava Pospíšilová

6. až 9. třída, chlapci i děvčata, čtvrtek od 6:50 do 7:45, platba 60 Kč/1 lekce/1 dítě, možnost soutěží a sportovních táborů