Koronavirus: Aktuální informace

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru COVID-19 průběžně přinášíme aktuální informace. Poslední aktualizace proběhla ve čtvrtek 2. dubna 2020 – 19:30:

  1. Pro všechny naše žáky jsme připravili Office 365 A3 pro domácí použití (to znamená e-mail + další online/offline nástroje včetně instalovatelného a plně licencovaného balíčku Office – návod na instalaci je k dispozici zde a další informace o Office 365 můžete najít zde). Více informací bude poskytnuto třídními učiteli prostřednictvím komunikačního systému Komens. Již řadu let pro naše žáky od šesté třídy využíváme placenou variantu A3 (obsahové složení a porovnání jednotlivých plánů je k dispozici zde), kterou jsme tak v současné době rozšířili všem a žákům tato možnost zůstane i po návratu do školních lavic, a to až do konce deváté třídy. Avšak za přínosný podnět zapojení bezplatného plánu A1 děkujeme panu Ing. Vojtěchovi Munzarovi.
  2. Pedagogicko-psychologická poradna STEP, se kterou již několik let úzce spolupracujeme, přináší malý komiks o velkém tématu a může vám posloužit k vysvětlení současné situace dětem i jako omalovánky, případně jako jednoduchá hra. Komiks „Co odláká Koroňáka?“ si můžete přečíst v češtině i angličtině. Další informace o tématu, jak mluvit s dětmi o koronaviru můžete najít na tomu věnované webové stránce MŠMT.
  3. Aktualizované informace o čerpání ošetřovného můžete najít na webových stránkách ČSSZ a MPSV. V případě zájmu o čerpání ošetřovného, napište žádost na info@10zskladno.cz (nezapomeňte uvést jméno, příjmení a třídu žáka) a potvrzený formulář žádosti o ošetřovné vám bude elektronicky podepsaný zaslán zpět. Aktualizovaný doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), včetně informací o tom, jak posléze naložit s potvrzenou žádostí, můžete najít zde.
  4. Aktuální informace o přijímacích zkouškách na střední školy ve školním roce 2019/2020 můžete najít v tiskové zprávě MŠMT.
  5. Do konce školního roku 2019/2020 jsou zrušeny všechny školní akce (Anglie, ŠvP a další), a to především z důvodu ochrany zdraví, prevence a v neposlední řadě také vzhledem k využití maximálního možného času pro vyučování. Další informace ohledně vrácení plateb přineseme v nejbližší době.
  6. Zde jsou k dispozici aktualizované informace týkající se zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021, který bude probíhat dle opatření z 18. března 2020 a dále pak dle Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce z 16. prosince 2016. Dny otevřených dveří, které měly proběhnout v úterý 24. a ve středu 25. března 2020, byly zrušeny, a to bez náhradních termínů.
  7. Škola je nyní dle všech aktuálních nařízení a mimořádných opatření funkční v tzv. nouzovém režimu. V případě potřeby nás kontaktujte na info@10zskladno.cz, případně využijte jeden z dalších kontaktů, které můžete najít zde. Vstup do školy je možný pouze po předchozí domluvě a samozřejmě s příslušnými ochrannými prostředky.
  8. Informace o učivu a zadané úkoly budou k dispozici výhradně přes systém pro školní administrativu – Bakaláři. Při používání doporučujeme využívat vždy nejnovější a aktuální verze – webový prohlížeč, iOS a Android (aplikace z Windows Store již není podporována). Je potřeba průběžně sledovat komunikační systém Komens, ale i samotný přehled učiva v sekci Výuka/Třídní kniha. V případě zapomenutého hesla je na přihlašovací stránce k dispozici funkce jeho obnovení (odkaz Zapomenuté heslo), které probíhá přes e-mailovou adresu uvedenou u daného uživatele. Všichni vyučující budou ve všední dny k dispozici na svých e-mailech, a to od 8:00 do 13:00. Po předchozí domluvě je možné si vyzvednout učebnice, některé učební pomůcky, knihy atd.
  9. Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po vyhlášení nouzového stavu jsou k dispozici zde. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 10. března 2020.
  10. Na základě mimořádného opatření z 10. března 2020, které je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, je výuka v Základní škole Kladno, C. Boudy 1188 až do odvolání přerušena. V provozu rovněž nebude školní jídelna ani školní družina. Obědy budou žákům vždy automaticky odhlášeny. Kompletní informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol jsou k nahlédnutí zde.