Koronavirus: Aktuální informace

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru COVID-19 průběžně přinášíme aktuální informace. Poslední aktualizace proběhla ve středu 27. května 2020 – 10:45:

 1. Organizační informace a pokyny týkající se uvolňování opatření pro žáky na druhém stupni můžete najít zde.
 2. Organizační informace a pokyny týkající se uvolňování opatření pro žáky na prvním stupni můžete najít zdeŠkola bude postupovat dle metodiky MŠMT, distanční výuka bude zachována. Škola bude otevřena od 7:30, časová posloupnost bude upřesněna dle počtu skupin. Cílem dopolední části vzdělávacích aktivit ve škole je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Pedagogičtí pracovníci ve skupinách budou realizovat práci na základě pokynů třídních učitelů, ti povedou distanční výuku, ve třídě se žáky nebudou, stejně, jako učitelé cizích jazyků, případně jiných předmětů. Odpoledne bude provoz školy zajištěn do 16:00, odpolední část bude naplněna zájmovými aktivitami, které budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 3. Aktuální informace o přijímacích zkouškách na střední školy ve školním roce 2019/2020 můžete najít v tiskové zprávě MŠMT.
 4. Organizační informace a pokyny týkající se uvolňování opatření pro žáky devátých tříd můžete najít zde.
 5. MŠMT ve spolupráci s epidemiology z Ministerstva zdravotnictví aktualizovalo 30. dubna 2020 harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství, který můžete najít zde.
 6. Pro všechny naše žáky jsme připravili Microsoft 365 A3 pro domácí použití (to znamená e-mail + další online/offline nástroje včetně instalovatelného a plně licencovaného balíčku Office – návod na instalaci je k dispozici zde a další informace o Microsoft 365 můžete najít zde). Více informací bude poskytnuto třídními učiteli prostřednictvím komunikačního systému Komens. Již řadu let pro naše žáky od šesté třídy využíváme placenou variantu A3 (obsahové složení a porovnání jednotlivých plánů je k dispozici zde), kterou jsme tak v současné době rozšířili všem a žákům tato možnost zůstane i po návratu do školních lavic, a to až do konce deváté třídy. Avšak za přínosný podnět zapojení bezplatného plánu A1 děkujeme panu Ing. Vojtěchovi Munzarovi. (Upozornění: Služba Office 365 byla 21. dubna 2020 přejmenována na Microsoft 365.)
 7. Pedagogicko-psychologická poradna STEP, se kterou již několik let úzce spolupracujeme, přináší malý komiks o velkém tématu a může vám posloužit k vysvětlení současné situace dětem i jako omalovánky, případně jako jednoduchá hra. Komiks „Co odláká Koroňáka?“ si můžete přečíst v češtině i angličtině. Další informace o tématu, jak mluvit s dětmi o koronaviru můžete najít na tomu věnované webové stránce MŠMT.
 8. Aktualizované informace o čerpání ošetřovného můžete najít na webových stránkách ČSSZ a MPSV. V případě zájmu o čerpání ošetřovného, napište žádost na info@10zskladno.cz (nezapomeňte uvést jméno, příjmení a třídu žáka) a potvrzený formulář žádosti o ošetřovné vám bude elektronicky podepsaný zaslán zpět. Aktualizovaný doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), včetně informací o tom, jak posléze naložit s potvrzenou žádostí, můžete najít zde.
 9. Do konce školního roku 2019/2020 jsou zrušeny všechny školní akce (Anglie, ŠvP a další), a to především z důvodu ochrany zdraví, prevence a v neposlední řadě také vzhledem k využití maximálního možného času pro vyučování. Další informace ohledně vrácení plateb přineseme v nejbližší době.
 10. Škola je nyní dle všech aktuálních nařízení a mimořádných opatření funkční v tzv. nouzovém režimu. V případě potřeby nás kontaktujte na info@10zskladno.cz, případně využijte jeden z dalších kontaktů, které můžete najít zde. Vstup do školy je možný pouze po předchozí domluvě a samozřejmě s příslušnými ochrannými prostředky.
 11. Informace o učivu a zadané úkoly budou k dispozici výhradně přes systém pro školní administrativu – Bakaláři. Při používání doporučujeme využívat vždy nejnovější a aktuální verze – webový prohlížeč, iOS a Android (aplikace z Windows Store již není podporována). Je potřeba průběžně sledovat komunikační systém Komens, ale i samotný přehled učiva v sekci Výuka/Třídní kniha. V případě zapomenutého hesla je na přihlašovací stránce k dispozici funkce jeho obnovení (odkaz Zapomenuté heslo), které probíhá přes e-mailovou adresu uvedenou u daného uživatele. Všichni vyučující budou ve všední dny k dispozici na svých e-mailech, a to od 8:00 do 13:00. Po předchozí domluvě je možné si vyzvednout učebnice, některé učební pomůcky, knihy atd.
 12. Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po vyhlášení nouzového stavu jsou k dispozici zde. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 10. března 2020.
 13. Na základě mimořádného opatření z 10. března 2020, které je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, je výuka v Základní škole Kladno, C. Boudy 1188 až do odvolání přerušena. V provozu rovněž nebude školní jídelna ani školní družina. Obědy budou žákům vždy automaticky odhlášeny. Kompletní informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol jsou k nahlédnutí zde.