Koronavirus: Aktuální informace

Všechny prosíme o pochopení a shovívavost v této mimořádné situaci, ve které reagujeme na aktuální vývoj a dostupné informace. V případě jakýchkoliv novinek budeme opět informace přinášet prostřednictvím této stránky a systému pro školní administrativu – Bakaláři. Poslední aktualizace proběhla v pátek 20. listopadu – 19:45.

 • Aktuální informace k provozu, které vejdou v platnost 25. a 30. listopadu můžete najít zde. Opatření PES pro školství je k dispozici zde.
 • Lyžařský kurz pro žáky současného sedmého ročníku se posouvá o rok (tedy na leden 2022).
 • Informace o tom, jak získat ošetřovné od 14. října 2020 můžete najít zde (není již potřeba potvrzení o uzavření školy).
 • Připravili jsme základní návod pro Microsoft Teams, který můžete najít zdeNávod budeme i nadále dle potřeby rozšiřovat.
 • Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru můžete najít zde.

Informace o organizaci výuky prvních a druhých tříd od 18. listopadu 2020:

 • Žáci budou vždy vyzvednuti třídní učitelkou u hlavního vchodu, a to v následujících časech: 1. třídy v 7:30 a 2. třídy v 7:40
 • Dodržujte prosím časový rozpis. O případné pozdně příchozí žáky se postarají provozní zaměstnanci a po skupinách je předají do tříd.
 • Žáci budou třídní učitelkou odvedeni do kmenových tříd. Boty a svršky odloží dle pokynů. Svršky si budou odkládat ve třídách. Výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu vždy od 7:50, ukončení výuky bude dle platného rozvrhu a také dle organizace docházky na oběd. Sledujte rozvrh v Bakalářích platný od 18. listopadu 2020.
 • Činnost odpolední družiny bude organizována v kmenových třídách, případně venku. Vyzvedávání žáků z družiny bude probíhat dle zavedených pravidel (viz zde). Družina bude prozatím fungovat od ukončení dopolední výuky do 16:00. Ranní družina nebude organizována.
 • Personální zabezpečení: V každé třídě bude třídní učitelka a další pedagogický pracovník. Ve školní družině budou k dispozici Mgr. Kitanovská, paní Větrovcová, Bc. Majerová a paní Vinšová.

Informace o organizaci výuky ostatních tříd od 18. listopadu 2020:

 • Výuka bude i nadále probíhat dle platného rozvrhu (změny jsou vyhrazeny). Naukové předměty budou vyučovány kombinovanou, případně online formou. Výchovné a praktické předměty zadáním práce, která bude posléze zkontrolována. Pokud se žák nepřihlásí do online výuky, bude omluven pouze v případě, že je dohodnut s vyučujícím na jiném způsobu komunikace.
 • Další aktuální informace pro jednotlivé třídy budou distribuovány vyučujícími vždy přes systém pro školní administrativu – Bakaláři.
 • Pokud bude mít žák/žákyně nějaký problém s Office 365/Teams, je potřeba kontaktovat Tomáše Juřicu na tomas.jurica@10zskladno.cz.
 • Pro žáky máme oproti smlouvě o výpůjčce připraven omezený počet zařízení (školní tablet) k zapůjčení.