Knihovna

Kde se knihovna nachází?

V kabinetu českého jazyka (místnost č. 308, 3. podlaží hlavní budovy).

Kdo a kdy si může knihu vypůjčit?

Knihy jsou plně k dispozici našim žákům, kteří mají možnost si je vypůjčit/vrátit dle domluvy s vyučujícími v kabinetu českého jazyka.

Co budu k zapůjčení potřebovat?

Stačí, když žák (případně zákonný zástupce např. v případě nemoci) přijde osobně a nahlásí jméno, příjmení a třídu. Oproti podpisu mu bude kniha vydána. Zapůjčení je samozřejmě zcela zdarma.

Na jak dlouho a kolik knih na jednou si bude možné vypůjčit?

Vzhledem k počtu knih si bude zatím moci jeden žák vypůjčit pouze jednu knihu, a to na maximálně jeden měsíc. Bude-li chtít dobu prodloužit, bude to možné, avšak pouze za předpokladu osobního prodloužení – dostavení se (ideálně i se zapůjčeným titulem) do knihovny a prodloužení. Bude-li na daný titul v tu chvíli provedena nějaká rezervace, bude prodloužení probíhat na základě domluvy.

A co nehody a případné náhody?

S průběžným opotřebením knih samozřejmě počítáme a povedeme si o nich důkladné záznamy, avšak podaří-li se žákovi knihu ztratit, nenávratně zničit atd., bude ji bohužel musel uhradit.