Jídelna: Důležité informace

Informace pro odchozí žáky

 • Čipy jsou nevratné.
 • Uživatelské účty budou zrušeny.
 • V případě přeplatku vyššího než 500 Kč je potřeba písemně požádat o vrácení.
 • V případě přeplatku nižšího než 500 Kč si jej lze vyzvednout osobně v kanceláři školní jídelny (místnost č. 114), a to od 24. června 2019.

Informace pro stávající žáky

 • V případě zájmu o vrácení přeplatku je potřeba požádat e-mailem o vrácení, a to na jidelna@10zskladno.cz společně se jménem žáka a číslem účtu.

Informace pro nové žáky

 • K registraci se dostavte v období od 2. července do 12. července 2019 mezi 8:00 – 11:00, a to do kanceláře školní jídelny (místnost č. 114) na Základní škole Kladno, C. Boudy 1188 (průchod přes zahradu zadním vchodem naproti čerpací stanici Shell).
 • K registraci je nutné přinést vyplněnou přihlášku ke stravování (ke stažení zde).
 • Všechny informace, týkající se stravování, se dozvíte při osobně registraci u účetní školní jídelny, případně e-mailem na jidelna@10zskladno.cz.
 • Strávníci ze Základní školy Kladno, Vašatova 1438 již musí mít zakoupený čip.

Informace pro školní rok 2019/2020

 • Prvním dnem stravování bude úterý 3. září 2019.
 • Přihlášení k obědům bude možné od 25. srpna 2019 a možnost objednání bude možná pouze při dostatečné výši konta strávníka.
 • Automatická přihláška obědu č. 1 bude 30. srpna 2019.
 • Upozorňujeme, že platby stravného se nepřipisují automaticky do druhého dne, ale nejpozději do pěti pracovních dní. Pokud není řádně uvedena identifikace strávníka, není možné platbu spárovat a musí být vrácena odesílateli. Prosíme o včasné úhrady stravného a řádnou identifikaci strávníka.