Informace pro zákonné zástupce žáků prvního stupně

Vážení rodiče,

Vám i Vašim dětem děkujeme za spolupráci v současné nelehké době.

Na základě rozhodnutí MŠMT budou od 25. května 2020 otevřeny základní školy. Prozatím se bude jednat o třídy prvního stupně, avšak školní docházka nebude povinná, bude tedy ve Vaší kompetenci, zda tuto nabídku využijete. Distanční vzdělávání bude probíhat i nadále jako dosud. Na školních aktivitách žákovských skupin se budou podílet pedagogičtí pracovníci.

Pokud nevyužijete možnosti návratu dětí do školy, náleží Vám ošetřovné ve výši 80 % platu, a to až do 30. června 2020. Pokud nabídku využijete, nárok na ošetřovné Vám zaniká.

Aby se naše škola mohla na tuto situaci připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku (dotazník byl k dispozici pouze do 18. května 2020). Dotazník vyplňte do 18. května 2020. Upozorňujeme, že dle stanovených podmínek musí zůstat skupiny žáků neměnné, je možné dítě ze skupiny odhlašovat, ale ne později přihlašovat.

Školní skupiny budou fungovat za těchto podmínek:

  • maximální počet dětí ve skupině bude 15, jedno dítě v lavici
  • přísné dodržování odstupu a ostatních hygienických podmínek
  • zvýšený dohled nad pohybem žáků ve společných prostorách
  • tělesná výchova a sportovní aktivity jsou zakázány
  • nošení roušek (ve třídě dle rozhodnutí pedagoga), doporučený počet alespoň 2 na den
  • šatny nebudou využívány
  • školní jídelna bude od 25. května 2020 vařit jedno jídlo; oběd si bude nutné klasicky přihlásit na www.strava.cz (číslo školní jídelny je 1526); objednávat si bude možné od úterý 19. května 2020
  • provozní doba bude stanovena na základě individuálních požadavků
  • žák bude do školy vcházet sám, a to předním vchodem

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost – čestné prohlášení je možné stáhnout zde. Podepsané čestné prohlášení se bude odevzdávat až v den nástupu do školy.

Věříme, že pečlivě zvážíte nabízenou možnost a rozhodnete se ve prospěch Vašich dětí i Vás. Stále jsme připraveni Vám pomoci, ať už zvolíte jakoukoliv možnost.

Za kolektiv všech zaměstnanců Ing. Zuzana Chvojková – ředitelka

Aktualizováno v úterý 5. května 2020: Škola bude postupovat dle metodiky MŠMT, distanční výuka bude zachována. Škola bude otevřena od 7:30, časová posloupnost bude upřesněna dle počtu skupin. Cílem dopolední části vzdělávacích aktivit ve škole je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Pedagogičtí pracovníci ve skupinách budou realizovat práci na základě pokynů třídních učitelů, ti povedou distanční výuku, ve třídě se žáky nebudou, stejně, jako učitelé cizích jazyků, případně jiných předmětů. Odpoledne bude provoz školy zajištěn do 16:00, odpolední část bude naplněna zájmovými aktivitami, které budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.