Informace pro zákonné zástupce žáků druhého stupně

Vážení rodiče,

od 8. června 2020 bude umožněn vstup žáků druhého stupně do školní budovy, a to za účelem konání třídnických hodin a možnosti konzultací.

Naše škola této možnosti využije následujícím způsobem: v prvním týdnu se žáci šestých, sedmých a osmých tříd setkají se svými třídními učitelkami v maximálně patnáctičlenných skupinách. V úterý 9. června 2020 bude umožněn vstup dětem šestých tříd, ve středu 10. června 2020 dětem sedmých tříd a ve čtvrtek 11. června 2020 žákům osmých tříd. Bližší informace (čas, místnost, hygienická pravidla) budou včas sdělena zákonným zástupcům i dětem v systému pro školní administrativu  Bakaláři, a to nejpozději 1. června 2020.

Během těchto třídnických hodin učitelé zmapují případné požadavky na konzultace. Podle zájmu a technických i personálních možností bude škola zajišťovat v následujících dvou týdnech konzultace vybraných předmětů. Na konzultace bude nutné se předem přihlásit a budou realizovány také v maximálně patnáctičlenných skupinách. Škola si vyhrazuje právo umožnit konzultace pouze v těch předmětech, ve kterých to bude možné.

Žákům, kteří se zúčastní třídnické hodiny nebo konzultací, nebude umožněno stravování ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost – čestné prohlášení je možné stáhnout zde. Podepsané čestné prohlášení se bude odevzdávat až v den nástupu do školy.

Za kolektiv všech zaměstnanců Ing. Zuzana Chvojková – ředitelka