Informace pro zákonné zástupce žáků devatých tříd

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bude od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků devátých ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Distanční vzdělávání bude probíhat jako dosud. 

Aby se naše škola mohla na tuto situaci připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník vyplňte do 7. května 2020 a zašlete na e-mailovou adresu třídního učitele. Upozorňujeme, že dle stanovených podmínek musí zůstat skupiny žáků neměnné, je možné dítě ze skupiny odhlašovat, ale ne později přihlašovat. Vzdělávací aktivity budou probíhat vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin, a to od 12. května 2020.

Školní skupiny budou fungovat za těchto podmínek:

  • maximální počet dětí ve skupině bude 15, jedno dítě v lavici
  • přísné dodržování odstupu a ostatních hygienických podmínek
  • zvýšený dohled nad pohybem žáků ve společných prostorách
  • nošení roušek (ve třídě dle rozhodnutí pedagoga), doporučený počet alespoň 2 na den
  • šatny nebudou využívány
  • stravování nebude zajištěno

Podrobné informace o organizaci vzdělávacích aktivit – vstup do školy, učebna, vyučující atd. – budou zveřejněny v pondělí 11. května 2020.

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost – čestné prohlášení je možné stáhnout zde. Podepsané čestné prohlášení se bude odevzdávat až v den nástupu do školy.

Za kolektiv všech zaměstnanců Ing. Zuzana Chvojková – ředitelka