Informace o provozu

základní informace

1. Provoz školní družiny byl zahájen 2. září 2021 a bude zajištěn od pondělí do pátku od 6:30 hodin do začátku vyučování, dopolední provoz podléhá potřebám školy, odpolední provoz je zajištěn do 17:00. Poté je školní družina uzavřena. Žádáme o respektování pracovní doby našich pedagogických pracovníků.

2. Do školní družiny děti přinesou: dvě balení ubrousků (papírových utěrek), dvě balení papírových kapesníků, dvě balení toaletního papíru, dvě tekutá mýdla, dva sirupy (dodržování pitného režimu dětí). Dále prosíme o dva balíčky bonbónů na odměňování dětí. Dle potřeby se vše zopakuje ve druhém pololetí.

3. Vzor omluvenky, na jejímž základě lze žáka uvolnit dříve je k dispozici zde.

4. Všechny další důležité informace lze najít ve vnitřním řádu školní družiny.

Postup při vyzvedÁVÁNÍ

  • Na základě rozhodnutí ředitelky se mění pravidla pro vyzvedávání žáků ze školní družiny, a to s platností od 1. listopadu 2021.
  • Důvodem změny jsou zjištěné informace týkající se porušování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví dětí během vyzvedávání ze školní družiny pověřenou osobou. Zároveň bude posílena bezpečnost dětí v rámci pohybu ve všech prostorách školy, tedy na chodbách a v šatnách.
  • Pověřená osoba telefonicky kontaktuje vychovatelku příslušného oddělení a sdělí ji poslední trojčíslí evidenční číslo dítěte. Vychovatelka odešle žáka do přízemí školy, kde dohled přebírá pracovník vrátnice (žák nejde do šatny, přezůvky si odnáší domů a přinese si je následující den, kdy se ráno přezouvá v šatně pod dohledem třídní učitelky, asistentky pedagoga).
  • Vyzvedávající osoba následně zazvoní na vrátnici a bude vpuštěna do prostor za vstupními dveřmi, kde svým podpisem do předávacího archu stvrdí osobní převzetí žáka. Vyzvedávající osoba přejímá za dítě plnou zodpovědnost. Při vstupu do budovy je vyžadována ochrana dýchacích cest respirátorem a dezinfekce rukou.

Kontaktní informace

Telefon: +420 725 789 249

E-mail: druzina@10zskladno.cz

Vedoucí školní družiny: Mgr. Julie Kitanovská – julie.kitanovska@10zskladno.cz

ŠD1A: Martina Větrovcová +420 601 364 091

ŠD1B: Mgr. Julie Kitanovská +420 725 789 249

ŠD2A: Hana Prošková +420 725 792 705

ŠD2B: Simona Vinšová +420 725 433 258

ŠD3A: Petra Jelínková +420 725 909 261

ŠD3B: Bc. Renata Turecká +420 725 756 472

ŠD4: Michaela Júdová +420 725 765 355

ŠDPT: Bc. Jindra Majerová +420 601 594 754