Družinové kroužky

Družinové kroužky pro školní rok 2021/2022

V letošním školním roce nabízíme dětem v rámci činnosti školní družiny docházku do pěti zájmových kroužků zaměřených na sportovní, dramatické, umělecké a tvořivé aktivity. Kroužky jsou určené dětem, které docházejí do školní družiny. Činnost zájmových kroužků bude zahájena 1. října 2021.

Loutkové divadlo - dramatický kroužek

Personální zajištění: Simona Vinšová

Maximální počet dětí: 10

Termín: čtvrtek od 13:30 do 14:30

Kroužek je určen žákům třetího a čtvrtého ročníku základní školy. Loutkové divadlo hravou formou působí na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Zušlechťuje jazykovou kulturu a rozvíjí sociální dovednosti. Dítě ztrácí ostych, učí se poznávat i vyjadřovat nálady. Každé dítě si zažije vlastní pocit úspěchu a zároveň se učí řešit konflikty prostřednictvím maňáska. Při vlastní výrobě loutek se rozvíjí jemná motorika a estetické cítění. Nejde o uměleckou dokonalost, ale především o zábavu a radostnou hru.

Náplň kroužku:

 • výroba maňáska, výroba prstové loutky, výroba divadelních kulis a kostýmů
 • nácvik vodění loutky
 • hraní pohádek a tematických příběhů
 • nácvik vyjádření děje pohybem, vyjádření hudby pohybem
 • pantomima, nácvik vyjádření emocí
 • tvoření dějové linky, psaní příběhů s následnou dramatizací
 • hraní sociálních rolí

Děti na startu - sportovní kroužek

Personální zajištění: Bc. Renata Turecká a Bc. Jindra Majerová

Maximální počet dětí: neomezeno

Termín: I.A – středa od 13:30 do 14:30 a I.B – pátek od 13:30 do 14:30

Kroužek je určen žákům prvních tříd, děti pohybově talentované i ty méně talentované. Trénink probíhá jednou týdně 60 minut. V rámci kurzů se děti seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze i civilizačním chorobám a získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k aktivnímu trávení volného času. Děti cvičí ve skupinách podle svých aktuálních pohybových schopností a dovedností. V hodinách jsou pozitivně motivované a záměrně jsou mezi nimi potlačovány prvky vzájemného soutěžení. Cvičí se podle speciálně vytvořené metodiky, aby se děti naučily všechny důležité pohybové dovednosti. Dostane se jim tak základů gymnastiky, atletiky i míčových her.

Skladba tréninku:

 • společné rozcvičení všech dětí
 • rozdělení dětí na skupiny (dle počtu dětí), každá skupina má svého vlastního trenéra – forma kruhového tréninku (atletika, gymnastika, míčové dovednosti, koordinace a motorika)
 • společné ukončení hodiny

Turistický kroužek - poznávací a sportovní kroužek

Personální zajištění: Michaela Júdová a Petra Jelínková

Maximální počet dětí: 30

Termín: pondělí od 13:30 do 14:30

Kroužek je určen žákům třetího a čtvrtého ročníku. Především je určen dětem, které mají rády dobrodružství, záhady, zábavu a pohyb na čerstvém vzduchu. Je orientován na outdoorové aktivity. Převážně bude realizován mimo areál školy.

Náplň kroužku:

 • aktivity a pobyt v přírodě
 • nácvik orientace v turistických značkách a mapách
 • práce s buzolou a kompasem
 • poznávání okolí kladenska, seznamování se s historií a památkami
 • rozvoj samostatnosti, vytrvalosti a volních vlastností
 • smysluplné trávení volného času na čerstvém vzduchu
 • posilování zdraví a fyzické výkonnosti

Flétnička - hudební kroužek

Personální zajištění: Martina Větrovcová

Maximální počet dětí: 6

Termín: úterý od 13:30 do 14:30 (původní čas posunut na dřívější)

Kroužek hraní na sopránovou zobcovou flétnu je určen přednostně pro žáky prvních a druhých ročníků. Bude probíhat v hlavní zájmové činnosti školní družiny (bez poplatku). Hravou formou se naučíme hudební základy. Podpoříme správné dýchání a hudební nadání. V pololetí překvapíme hrou vánočních koled.

Zahájení kroužku bude v říjnu 2021, v případě zájmu pište nejpozději do 24. září 2021 na martina.vetrovcova@10zskladno.cz.

Šikovné ručičky - výtvarný a tvořivý kroužek

Personální zajištění: Hana Prošková a Mgr. Julie Kitanovská

Maximální počet žáků: 20

Termín: pátek od 13:30 do 14:40

Kroužek je zaměřen na umělecké sebevyjádření a podporu dětské fantazie a kreativity. Každé malé dílko je pro nás velkým uměním. Rozvíjíme manuální zručnost dětí, základní dovednosti v pracovních činnostech s netradičními i běžnými materiály. Tvoříme s dětmi pro prožití radostného úspěchu ze společného finálního produktu.

Náplň kroužku:

 • malování, kreslení, stříhání, lepení, šití
 • výroba dekorativních předmětů
 • výroba sezonních dárečků
 • práce s korálky, práce se samotvrdnoucí hmotou – výroba šperků
 • práce s netradičními druhy materiálů
 • práce s přírodninami, tvoření v plenéru