Ten, kdo splnil povinné procento docházky, získal certifikát o absolvování kurzu