I v Berlíně je pobočka známého muzea voskových figurín