Berlín je jedno velké staveniště – na každém kroku se něco staví nebo opravuje; je těžké udělat fotku, aby na ni někde nečouhal jeřáb, plot neb lešení (nebo televizní věž)