Židovské muzeum – systém chodem, jejichž osy symbolizují různé cesty osudu jednotlivých židů