Aktuální důležité informace

Všechny prosíme o pochopení a shovívavost v této mimořádně nelehké době, ve které reagujeme na aktuální vývoj a dostupné informace. V případě jakýchkoliv novinek budeme opět informace přinášet prostřednictvím této stránky a systému pro školní administrativu – Bakaláři. Poslední aktualizace informací proběhla ve čtvrtek 16. září 2021 – 12:00.

  • Aktuální informace k provozu od 13. září 2021 můžete najít zde.
  • Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru můžete najít zde.

ORGANIZACE od 20. DO 24. září 2021

  • Žáci druhého stupně již budou vstupovat do školy sami, a to na pokyn provozních zaměstnanců. Žáky prvního stupně si i nadále budou vyzvedávat vyučující.
  • Dle platných opatření jsou žáci povinni ve společných prostorách (jako jsou chodby, záchody, jídelny apod.) nosit roušky a ostatní zaměstnanci respirátory. Ve třídách tato povinnost není, pokud jsou splněna všechna souběžná pravidla.

Příchod do školy

I.A, I.B, II.A a II.B

od 7:25 do 7:30

 III.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A a V.B

od 7:30 do 7:40

VI.A, VI.B, VII.A a VII.B

od 7:40 do 7:45

VIII.A, VIII.B, IX.A a IX.B

od 7:45 do 7:50

TESTOVÁNÍ

  • Dle sdělení MŠMT nemají školy od 13. září 2021 povinnost zajišťovat screeningové testování dětí a žáků. V případě zhoršení epidemiologické situace nelze vyloučit obnovení této povinnosti. Tato skutečnost by měla být oznámena nejpozději 7 dní před obnovením testování.

CERTIFIKÁT

  • Přečtěte si informační leták a dle pokynů na letáku pak prosím pokračujte zde. Vystavení certifikátu může po testování někdy trvat až 48 hodin. Vzhledem k množství testů máme hlášeno zpoždění při nahrávání dat do generujícího systému.

Školní jídelna

  • Z důvodu dodržení hygienických pravidel budou žáci vstupovat do školní jídelny v doprovodu svých pedagogických pracovníků v předem určený čas.

Školní družina

  • Ranní družina je v provozu od 6:30 a odpolední do 17:00.
  • Každá třída bude mít až do odvolání družinu ve své kmenové učebně.

MICROSOFT TEAMS S CYRILEM BOUDOU

  • Odkaz na základní návod pro práci/přihlášení do Microsoft Teams můžete najít zde.