Aktuální důležité informace

Všechny prosíme o pochopení a shovívavost v této mimořádně nelehké době, ve které reagujeme na aktuální vývoj a dostupné informace. V případě jakýchkoliv novinek budeme opět informace přinášet prostřednictvím této stránky a systému pro školní administrativu – Bakaláři. Poslední aktualizace informací proběhla v pátek 21. ledna 2022 – 14:30.

 • Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru můžete najít zde.

TESTOVÁNÍ

 • Od pondělí 17. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování všech žáků, a to jednou týdně.
 • Děti z ranní družiny se otestují až ve svých kmenových třídách, musí ale splnit podmínku nasazené roušky po celou dobu pobytu v ranní družině.
 • Žáci budou testováni během první vyučovací hodiny ve své kmenové třídě. V každé třídě budou po dobu testování přítomny dvě osoby dohlížející na průběh.
 • Testování bude probíhat pomocí testů Sejoy. Testy jsou podobné jiným antigenním testům, které jsme již používali. Návod a instruktážní video můžete najít níže.

vyzvedávání ze školní družiny

 • Na základě rozhodnutí ředitelky se mění pravidla pro vyzvedávání žáků ze školní družiny, a to s platností od 1. listopadu 2021.
 • Důvodem změny jsou zjištěné informace týkající se porušování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví dětí během vyzvedávání ze školní družiny pověřenou osobou. Zároveň bude posílena bezpečnost dětí v rámci pohybu ve všech prostorách školy, tedy na chodbách a v šatnách.

Postup při vyzvedÁVÁNÍ

 • Pověřená osoba telefonicky kontaktuje vychovatelku příslušného oddělení a sdělí ji poslední trojčíslí evidenční číslo dítěte. Vychovatelka odešle žáka do přízemí školy, kde dohled přebírá pracovník vrátnice (žák nejde do šatny, přezůvky si odnáší domů a přinese si je následující den, kdy se ráno přezouvá v šatně pod dohledem třídní učitelky, asistentky pedagoga).
 • Vyzvedávající osoba následně zazvoní na vrátnici a bude vpuštěna do prostor za vstupními dveřmi, kde svým podpisem do předávacího archu stvrdí osobní převzetí žáka. Vyzvedávající osoba přejímá za dítě plnou zodpovědnost. Při vstupu do budovy je vyžadována ochrana dýchacích cest respirátorem a dezinfekce rukou.

Příchod do školy

I.A, I.B, II.A a II.B

od 7:25 do 7:30

 III.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A a V.B

od 7:30 do 7:40

VI.A, VI.B, VII.A a VII.B

od 7:40 do 7:45

VIII.A, VIII.B, IX.A a IX.B

od 7:45 do 7:50

ORGANIZACE

 • Žáci druhého stupně již budou vstupovat do školy sami, a to na pokyn provozních zaměstnanců. Žáky prvního stupně si i nadále budou vyzvedávat vyučující.
 • Dle platných opatření jsou žáci povinni ve společných prostorách (jako jsou chodby, záchody, jídelny apod.) nosit roušky a ostatní zaměstnanci respirátory. Ve třídách tato povinnost není, pokud jsou splněna všechna souběžná pravidla.

Školní jídelna

 • Z důvodu dodržení hygienických pravidel budou žáci vstupovat do školní jídelny v doprovodu svých pedagogických pracovníků v předem určený čas.

Školní družina

 • Ranní družina je v provozu od 6:30 a odpolední do 17:00.
 • Každá třída bude mít až do odvolání družinu ve své kmenové učebně.

MICROSOFT TEAMS S CYRILEM BOUDOU

 • Odkaz na základní návod pro práci/přihlášení do Microsoft Teams můžete najít zde.