IV.A: Na návštěvě v knihovně – povídání o Velikonocích