Search
Close this search box.

Výběr žáků na tradiční letní výměnný pobyt ve Francii 2023

Lokalita: Vitry sur Seine

Termín: od pátku 7. července do pátku 21. července 2023

Doprava: je zajištěna letecky, náklady na letenku z Letiště Václava Havla hradí rodiče, maximálně však do výše 5000 Kč, zbytek nákladů hradí Statutární město Kladno

Škola navrhuje 1 účastníka a 2 náhradníky.

Při výběru účastníka i náhradníků musí být dodrženy následující podmínky:

– žák má místo trvalého pobytu na území města Kladna delší než 6 měsíců
– žák navštěvuje 8., nebo 9. ročník základní školy
– žák má dobrou zdravotní způsobilost pro absolvování pobytu, který může být fyzicky i psychicky náročnější
– žák by mě mít nejen dobrý prospěch a vhodné chování, ale také jazykové schopnosti, měl by se zúčastňovat sportovních aktivit, soutěží, olympiád

Výsledky výběru budou zveřejněny na webových stránkách školy a v prostorách školní budovy. Návrhy jsou přijímány do pátku 17. února 2023 u třídních učitelek třídy, kam žák dochází.