Tělocvik na podzim

Počasí nám letos pořád ještě přeje, tak chodíme na tělocviky co nejvíce ven. V tělocvičně už jsme se ale věnovali i zvyšování fyzické kondice (každý svým tempem, jak je potřeba a jak si sami určujeme-frekvence pohybu, počet opakování…) při kruhovém tréninku.

Venku, ale i v tělocvičně provádíme nyní cviky, které byly zařazeny do testování tělesné zdatnosti dle nařízení ČŠI. I když je to dost „zabíračka“ a některé cviky nejsou úplně nejvhodnější, jde nám to fakt parádně. Občas nám ani sedy-lehy, jak je předepsala provádět ČŠI, neublíží. Je to aspoň příležitost se při tělocviku opět dozvědět o tom, jaké cviky jsou pro nás vhodné, kde jsou rizika cviků, které nám mohou při nesprávném provádění nebo nevhodně častém opakování i ublížit. A podle toho si nastavit i své individuální pohybové aktivity.

Zpracovala Mgr. Šárka Eisová

Družina: Práce děti z kroužku „Šikovné ručičky“Paní učitelko, to je hustý… vol. 2