IV.A: Pracovní činnosti – práce se stavebnicí

III.A: Vánoční besídkaIV.A: Výstava