Search
Close this search box.

Úspěchy našich žáků: Písemné maturitní testy z anglického jazyka

Přes 90 % letošních absolventů 9 ročníků naší školy úspěšně složilo písemný maturitní test z anglického jazyka. Obtížnost tohoto testu odpovídá úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zpracovala Mgr. Jana Tatíčková