Search
Close this search box.

VIII.A & IX.B: Venkovní výuka ČJ

Pobyt na čerstvém vzduchu nám prospívá, a tak se učíme venku co nejvíce. Opakujeme syntax, tvarosloví, čteme, sdílíme čtenářské zážitky a pracujeme s textem. V deváté třídě nám přírodní učebna na školním dvoře poskytla ideální kulisy k proslovům, vyhřátý tartan na hřišti a vzorné vybavení osmáků (desky s klipem na venkovní výuku už mají skoro všichni) zase umožňuje procvičovat nejen pravopis.

Zpracovala Mgr. Šárka Eisová