Search
Close this search box.

Distanční výuka TV nejen pro druhý stupeň: Výzva č. 6

V okolí školy (údolí Sítná) jsme pro vás připravili 18 stanovišť s pohybovými úkoly.

Jejich součástí je i luštění a šifrování, tak pokud byste nemohli některé pohybové úkoly splnit, zkuste alespoň rozluštit hádanky. Začínáte před školou, tam si také můžete z desek vyzvednout záznamový arch a zaznamenávat nejen své časy, výkony a splnění úkolu, ale i řešení šifry. Vezměte si s sebou do „údolka“ něco na psaní.

Kdo bude mít vyplněný arch (máte ho v zadání TV v Teams, můžete si ho vytisknout i doma) a odevzdá ho vyplněný do schránky u školy, čeká ho odměna, nejen jednička z tělocviku.

Prosím, nezapomeňte dvojité desky s archy vždy dát tak, jak byly, aby papíry nezničil déšť nebo sníh.

Na stanovišti č. 5 si vyberte jeden z úkolů, můžete ale splnit i oba, pokud se nebojíte skákat přes potok. Všichni dávejte při plnění úkolů pozor, ať si neublížíte, nezraníte se. Chovejte se ohleduplně bezpečně, choďte nejlépe ve dvojicích, nepřeceňujte své síly.

Přejeme pěknou vycházku zpestřenou pohybem a luštěním, učitelky TV.

Zpracovala Mgr. Šárka Eisová