Search
Close this search box.

VIII.A & VIII.B: Exkurze do Prahy – NTM a NZM

31. října se obě třídy osmého ročníku vypravily do Prahy vlakem, k Národnímu technickému a Národnímu zemědělskému muzeu se všichni cestovatelé naprosto bez komplikací dopravili tramvají a pak už nás čekal nabitý program. V NTM žáci kromě běžné prohlídky muzea zažili workshop zaměřený na automobilovou dopravu. V Národním zemědělském muzeu byl připraven program Voda je život a Lesníkův rok, oba byly velmi zajímavé a i prohlídka expozic se líbila a obohatila nás i o nové pohledy na Prahu, třeba ze střechy muzea. Touto exkurzí jsme si mimo jiné i důstojně připomněli vznik ČSR nedlouho po státním svátku 28. října, který tuto událost připomíná.

Zpracovala Mgr. Šárka Eisová