Search
Close this search box.

Zápisky z Anglie

Den první

Poté, co jsme se rozloučili s rodiči, vydali jsme se na cestu přes Německo a Belgii do francouzského Calais, kde jsme se nalodili na trajekt. Po náročné noci v autobuse to byla příjemná změna. Když jsme se potěšili pohledem na Doverské útesy, vydali jsme se na cestu do Londýna. K přepravě po městě jsme využili podzemní dráhu. Cestu metrem nám zpříjemnil místní zaměstnanec, který každého z nás přátelsky zdravil ťuknutím pěstí, tzv. Bro Fist a slovy „Dobré ráno“. Ano, opravdu nás zdravil česky!

Po přesunu do centra metropole jsme zhlédli známé pamětihodnosti, jako Westminster Abbey, Big Ben (toho času zahalený v rekonstrukci), London Eye, sídlo ministerské předsedkyně v Downing Street, stejně jako Buckinghamský palác, u kterého jsme viděli právě probíhající výměnu stráží.

V odpoledních hodinách nás čekala prohlídka Trafalgar Square, Leicester Square a Picadilly Circus, kde jsme uskutečnili prvni nákupy. Unavení, ale plní zážitků jsme v podvečer usedli na loď, abychom se po Temži vrátili k našemu autobusu a následně se seznámili s našimi hostitelskými rodinami, u kterých jsme se všichni po náročném dni vyspali a načerpali síly na další den.

Den druhý

Dnes jsme se vydali do Walesu a první zastávkou bylo malebné historické město Bath. Zde jsme navštívili proslulé římské lázně, které vznikly počátkem našeho letopočtu. Odpoledne pokračovalo prohlídkou města Bristol a malým nákupem. Výlet se vydařil nejen díky prohlídce zajímavých pamětihodností, ale i díky krásnému slunečnému počasí. V podvečer jsme se odebrali na setkání s rodinami, u kterých strávíme tři noci.

Den třetí

Poté, co jsme se ráno sešli, se náš autobus vydal směrem k poloostrovu Gower. Na cestu nám opět svítilo slunce, tak nic nebránilo tomu, abychom si užili dopolední procházku po útesech v Rhossili Bay a sebrali si pár mušlí na pláži. Po krátké přestávce k nákupu suvenýrů jsme pokračovali v cestě do města Swansea, ve kterém jsme kromě prohlídky zajímavých míst uskutečnili i nějaké další nákupy. Závěr odpoledne jsme věnovali letmému seznámení s hlavním městem Walesu, kam se zítra všichni rádi vrátíme.

Den čtvrtý

Dnešní den jsme zahájili prohlídkou Caerphilly Castle, druhého největšího hradu Velké Británie. Procházeli jsme se po hradbách a obdivovali rozlehlost této neobyčejné stavby. Druhé zastavení patřilo skanzenu Sain Fagan, který nás ohromil desítkami staveb z různých historických období a malebnými zahradami. Později odpoledne jsme se vrátili do Cardiffu, abychom se krátce seznámili s místním hradem a podívali se na stadion Principality, jenž je znám zejména příznivcům rugby. S hlavním městem Walesu jsme se již tradičně rozloučili nákupem. Poté na nás už čekal jen večer v rodinách, kde strávíme poslední noc.

Den pátý

Ráno jsme se rozloučili s našimi hostitelskými rodinami a vyrazili jsme do Windsoru. Ve městě, které se může pochlubit největším britským hradem a je zároveň letním sídlem anglické královny, jsme tentokrát neobdivovali historické stavby, ale naše cesta směřovala do Legolandu. Zábavní park Legoland, založený v roce 1996, nám nabídl spoustu možností k zábavě. Vyzkoušeli jsme řadu lákavých atrakcí, prohlédli si Miniland, tedy zmenšené kopie světoznámých staveb a zakoupili jsme si drobné suvenýry. Večer nás čekal přejezd do Doveru, odkud jsme se trajektem přepravili do Calais a dále domů.

V Anglii zpracovala Bc. Petra Štrbová