Search
Close this search box.

V.B: Dramatická výchova

V V.B jsme poznávali literární text jinak, než jsme zvyklí. Pracovali jsme ve skupinách, hráli jsme scénky a společně jsme o knize diskutovali.

Zpracovala Markéta Müller