II.A: Návštěva Magistrátu města Kladna

Ve středu 12. prosince 2018 jsme byli pozváni paní Mgr. et Mgr. Gabrielou Havlůjovou na Magistrát města Kladna. Prohlédli jsme si budovu, dozvěděli jsme se mnoho o historii města Kladna a o osobnostech, které jsou s naším městem spjaty.

Mohli jsme vstoupit i do prostor, kde se konají svatby. Tři odvážné páry si vyzkoušely svatební obřad se vším, co k němu patří. Toto příjemné dopoledne jsme ještě doplnili zastavením se u vánočního stromu a betlému na náměstí Starosty Pavla. 

Zpracovala Mgr. Věra Chmelerová

II.A: Veselá vánoční dráhaIII.A: Vánoční besídka