Vánoční zpívání

Děkujeme všem třídám, které vystoupily v rámci charitativního předvánočního týdne a zejména pak třídním paním učitelkám – Mgr. Konečné, Mgr. Vavrincové, Mgr. Drvotové, Mgr. Valtrové, Mgr. Havlůjové – a také Mgr. Julii Kitanovské, která tři ze tříd připravovala. Pro velké nadšení našich dětí najdete níže videa, a to jak z hromadných, tak i malých vystoupení po škole.

Předvánoční charitativní týdenVII.B: Dívčí válka