Search
Close this search box.

III.B: Botanicus

Do středověké vesnice Botanicus v Ostré nad Labem s námi vyrazili maminky, babičky i někteří sourozenci. Vyzkoušeli jsme si některá řemesla našich předků a spoustu výtvorů si odvezli domů. Vyrobili jsme si voňavá mýdla, rýžovali zlato, točili misky na hrnčířském kruhu, tiskli na ručně vyrobený papír, razili mince a motali jutové provazy.

Zpracovala Mgr. Jana Havlůjová